Erfgoed

Ons erfgoedbeleid zet in op advies, begeleiding en samenwerking om het onroerend erfgoed in Vlaams-Brabant te waarderen, behouden, onderzoeken en publiek te maken. De focus ligt op preventieve erfgoedzorg, samenwerking met regionale partners en het versterken van de bekendheid van het Vlaams-Brabants erfgoed.

Snel naar

Brochure archeologisch onderzoek 2023

Monumentenwacht Vlaams-Brabant

Landschapszorg

Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant

Het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant - LOODS 68 staat in voor een professionele en kwalitatieve opvang, bewaring en beheer van erfgoed uit de provincie. Het is een erkend onroerenderfgoeddepot door de Vlaamse overheid.

Waar kan je het Onroerend Erfgoeddepot vinden?
PIVO - Loods 68
Poverstraat 45
1731 Asse

Lees meer over het erfgoeddepot en opname archeologisch ensemble

Erfgoedstichting Vlaams-Brabant

De Erfgoedstichting wil zoveel mogelijk onroerend erfgoed bewaren, herbestemmen en toegankelijk maken.

Lees meer over dit agentschap

Archeologie

Prehistorische kampplaatsen, hoogtenederzettingen uit de ijzertijd, Romeinse handelsdorpen, middeleeuwse dorpen en steden. Wist je dat hier in heel Vlaams-Brabant nog zichtbare en onzichtbare sporen van zijn? Ze bepalen mee de identiteit van de streek.

Iedereen (particulieren, gemeentebesturen, natuurbeheerders, verenigingen, eigenaars/beheerders, …) kan bij ons terecht voor advies, begeleiding en financiële ondersteuning (onder bepaalde voorwaarden) over archeologie.

We maken jaarlijks de brochure Archeologie, we organiseren mee de Archeologiedagen en bewaren ensembles uit archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant in het Onroerend Erfgoeddepot.

Erfgoedsubsidies

Subsidies ontsluiting onroerend erfgoed
Erfgoed
Verenigingen en organisaties
Particulieren
Lokale besturen

Subsidies voor projecten die onroerend erfgoed toegankelijk maken voor het publiek.

Erfgoed
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties

Stimulans voor de preventieve aanpak van onroerend erfgoedzorg.

Activiteiten erfgoed

Erfgoed
Home
Particulieren

Wanneer

tot

Beleef het verleden en ga op ontdekking tijdens Open Monumentendag op 10 september 2023.

Erfgoedpublicaties en Documentatiecentrum Vlaams-Brabant

Bekijk en bestel onze prachtige boeken over architectuur, populaire cultuur, handelsnederzettingen, geschiedenis, erfgoed, ... in onze provincie.
Of bezoek ons Documentatiecentrum, een erfgoedbibliotheek met meer dan 11.000 boeken en tijdschriften over de geschiedenis van onze regio.

Nog een vraag over erfgoed?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

erfgoed [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Maandelijks nieuws van de dienst erfgoed:

  • Monumentenzorg, musea, depotwerking, archeologie, geschiedenis, ...
  • Projecten en subsidies
  • Tentoonstellingen en studiedagen
  • Publicaties
  • Activiteiten en onderzoek

 

 
Je ontvangt eerst nog een e-mail om je abonnement te activeren. Deze e-mail kan ook in je spam/ongewenst terechtkomen.