Ondersteuning bij het waarderen en het behoud van waardevol onroerend erfgoed met een publieke functie in Vlaams-Brabant

Stimulans voor de preventieve aanpak van onroerend erfgoedzorg.

Snel naar

Wat?

De subsidie stimuleert initiatieven door het inzetten van:

 • De expertise van Monumentenwacht en de Regionale Landschappen
 • Monumentenploegen
 • Financiële stimuli

De volgende soorten onroerend erfgoed komen in aanmerking:

 • Archeologisch erfgoed (sites en zones)
 • Bouwkundig erfgoed
 • Klein historisch erfgoed
 • Landschappelijk erfgoed of het cultuurhistorisch landschap* en de houtige aanplantingen met erfgoedwaarde die behoren bij archeologisch en/of bouwkundig erfgoed

Het onroerend erfgoed moet evenwel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Is niet beschermd
 • Is waardevol, omdat:
  • Het op de inventaris van het Agentschap Onroerend Erfgoed is vastgesteld.
  • Het op de provinciale lijst van waardevol onroerend erfgoed staat.
  • Het een publieke functie heeft.

Mocht het erfgoed niet als waardevol vastgesteld zijn, kan je een aanvraag tot erkenning indienen via het document onderaan deze pagina.

TIP! Contacteer de dienst Erfgoed bij de voorbereiding van je aanvraag. Er zijn combinaties van verschillende aanvragen mogelijk én het bespaart je ook heel wat werk.

* Is je aanvraag bedoeld voor uitsluitend ‘landschap’? Contacteer dan het Regionaal Landschap:

Voor wie?

 • Gemeenten, OCMW’s, autonome gemeente- en provinciebedrijven, eredienstbesturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, sociale huisvestingsmaatschappijen
 • Vzw’s met een minstens 5 jaar lopende beheersopdracht voor het betreffende onroerend erfgoed

De aanvrager moet de kosten van de diensten of werken dragen en is houder van een zakelijk of persoonlijk recht op het onroerend erfgoed.

Ben je eigenaar of beheerder van beschermd bouwkundig of archeologisch erfgoed?

Particulieren kunnen ook beroep doen op advies van Monumentenwacht voor het beheer van onroerend erfgoed. Sluit hiervoor een lidmaatschap af bij Monumentenwacht.

Procedure

 1. Lees het onderstaande subsidiereglement voor alle geldende voorwaarden en soorten subsidies.
 2. Neem contact op met de dienst Erfgoed voor de meest efficiënte combinatie van aanvragen.
 3. Dien je aanvraag (liefst) digitaal in:
  • Via de knop 'Online aanvragen' én door het invullen en doorsturen van het onderstaande aanvraagdocument, in te vullen vanaf deel 2. 
  • Of via het volledig invullen en doorsturen van het onderstaande aanvraagdocument.
 4. ​​​​​​​​​​​​​​Deadline
  • Onderhoudsenveloppen’: 1 februari 2024
  • Andere Diensten en werken: doorlopend

TIP! Hulp nodig bij het invullen van je aanvraag? Informeer of er een IOED (Intergemeentelijk Onroerenderfgoeddienst) werkzaam is in je gemeente om je te assisteren.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

erfgoed [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.