Erfgoedprojecten in Vlaams-Brabant

Subsidies voor projecten die onroerend erfgoed toegankelijk maken voor het publiek.

Onroerend erfgoed = bouwkundig, landschappelijk of archeologisch erfgoed en cultuurgoederen.

Snel naar

Wat?

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectuitgaven met een maximum van 12.500 euro.

De ingediende projecten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Een vooronderzoek in functie van een ontsluitingsproject omvatten, of een ontsluitingsproject, of beide.
 • Zich ontwikkelen en afspelen in Vlaams-Brabant.
 • Kwaliteitsvol en duurzaam zijn.
 • Publieksgericht zijn en aan publieksverbreding doen.
 • Een aanbod creëren dat de kennis over het onroerend erfgoed vergroot
 • Rekening houden met erfgoedwaarden (b.v. architecturaal, artistiek, historisch,…).
 • Rekening houden met de specificiteit en draagkracht van het onroerend erfgoed.
 • Maximale looptijd hebben van 2 jaar.
 • Inhoudelijk en financieel afgebakend zijn.

Voor wie?

De subsidie kan toegekend worden aan:

 • Natuurlijke personen
 • Openbare besturen
 • Feitelijke verenigingen
 • Organisaties met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogme

Procedure

 1. De aanvraag, inclusief projectbegroting, kan gedurende het hele jaar digitaal ingediend worden en dit uiterlijk 3 maanden vóór de start van het project. Ofwel via de knop 'Online aanvragen' ofwel via het onderstaande aanvraagdocument.
 2. Hulp of advies nodig bij de voorbereiding van jouw aanvraag? Neem ten laatste 1 maand voor de indiening van jouw aanvraag contact met ons op.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

erfgoed [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.