Ontsluiting van onroerend erfgoed

Subsidies voor projecten die onroerend erfgoed toegankelijk maken voor het publiek.

Snel naar

Wat?

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectuitgaven met een absoluut maximum van 12.500 euro.

De ingediende projecten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Zich ontwikkelen en afspelen in Vlaams-Brabant.
 • Kwaliteitsvol en duurzaam zijn.
 • Publieksgericht zijn en aan publieksverbreding doen.
 • Kennis over onroerend erfgoed vergroten.
 • Rekening houden met erfgoedwaarden.
 • Rekening houden met de specificiteit en draagkracht van het onroerend erfgoed.
 • Maximale looptijd van 2 jaar hebben.
 • Inhoudelijk, financieel en in tijd afgebakend zijn.

Voor wie?

De subsidie kan toegekend worden aan:

 • Natuurlijke personen
 • Openbare besturen
 • Feitelijke verenigingen
 • Organisaties met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogme

Procedure

 1. De aanvraag, inclusief projectbegroting, kan gedurende het hele jaar digitaal ingediend worden en dit uiterlijk 3 maanden vóór de start van het project. Ofwel via de knop 'Online aanvragen' ofwel via het onderstaande aanvraagdocument.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

erfgoed [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.