Woonomgeving in kwetsbare buurten

Subsidie voor projecten die de woonomgeving in kwetsbare buurten in Vlaams-Brabant opwaarderen en de leefbaarheid verbeteren door o.a. in te zetten op ontmoeting en vergroening.

Snel naar

Wat?

De provincie geeft subsidies voor projecten die de woonomgeving in kwetsbare buurten in Vlaams-Brabant opwaarderen door:

 • Het verbeteren van de openbare buitenruimte.
 • De bouw of inrichting van gemeenschapsinfrastructuur.

Dit met aandacht voor de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid.

Het inrichten van openbare buitenruimte en/of de bouw of inrichting van gemeenschapsinfrastructuur in nieuwe (sociale) woonwijken komt niet in aanmerking voor subsidie

De subsidie bedraagt maximum 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 20.000 per aanvraag.

Voor wie?

De subsidie kan toegekend worden aan volgende rechtspersonen:

 • Erkende woonmaatschappijen (WM)
 • Gemeenten
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • OCMW’s
 • Vlabinvest apb
 • Een initiatiefnemer van een project in een zone voor kleinschalig wonen die een overeenkomst afsluit met één van bovenstaande begunstigden of met een sociaal verhuurkantoor
 • Publieke en publiek-private samenwerkingsverbanden
 • Vzw’s

Procedure

 • Dien je aanvraag, samen met het volledige dossier, digitaal in.
 • Je kan jouw aanvraag het hele jaar indienen.
 • Let op! Gebruik het onderstaand aanvraagformulier en voeg de gevraagde stukken toe:
  • Bewijs van volmacht of beslissing van het bevoegde orgaan voor het indienen van
   de subsidieaanvraag
  • Kaartmateriaal om het project ruimtelijk te situeren, ook in de ruime omgeving (wijken gemeente)
  • Gedetailleerd stappenplan
  • Gedetailleerde inschatting van de begroting
  • Recent foto- en filmmateriaal van de projectlocatie
  • Als de aanvrager geen eigenaar is van de projectsite, een ondertekende overeenkomst met de eigenaar(s) met het oog op ontwikkelen van de site.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

lokaalwonen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.