Aanbod voor lokale overheden

Subsidies

Energie en wonen
Burgers

Een renovatielening met uitgestelde terugbetaling en renovatiebegeleiding voor eigenaar-bewoners met beperkte financiële middelen.

Energie en wonen
Lokale besturen

Renteloze lening voor de realisatiekosten van energiebesparende maatregelen aan woningen die eigendom zijn van particulieren en worden bewoond door OCMW-cliënten.