Duurzaam projectadvies voor gemeenten

Duurzaam projectadvies op maat van gemeenten voor de realisatie van circulaire en toekomstgerichte bouw- en verbouwprojecten.

Snel naar

Wat?

Advies voor projecten van gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant

 • Op basis van de Vlaamse duurzaamheidsmeter GRO voor het realiseren van duurzame, circulaire en toekomstgerichte bouwprojecten  
 • Door onafhankelijke experten (architecten, ingenieurs-architecten en bouwkundig ingenieurs) van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen, met doorgedreven kennis over duurzaam bouwen
 • Voor zowel (ver)nieuwbouw- als renovatieprojecten. Het kan bijvoorbeeld gaan om kantoorgebouwen, bibliotheken, sportinfrastructuur of scholen. 

Het soort advies hangt af van de fase waarin het project zich bevindt.

 1. Voorafgaand
  • Advies bij de keuze voor (ver-)bouwen of niet?
  • Advies bij de keuze van de locatie 
 2. Concept- en studiefase
  • Vaststellen van de duurzaamheidsambitie, op basis van de Vlaamse lange termijndoelstellingen en de principes van de GRO
  • Scherpstelling van de duurzaamheidseisen in het Programma van Eisen (PVE) en de projectdefinitie
  • In het geval van een externe ontwerper: advies bij het opstellen van de selectiecriteria en hulp bij de beoordeling en selectie van de kandidaten
 3. Voorontwerpfase
  • Feedback op de verdere uitwerking van het Programma van Eisen (PVE)
  • Input bij de concrete uitwerking van de gebouwschil en technieken 
  • Feedback op het EPB-rapport (EnergiePrestatie-en Binnenklimaat-regelgeving) en de plannen 
 4. Aanbestedingsfase
  • Advies bij de opmaak van de lastenboeken:  
   • Zijn ze duidelijk genoeg en komen ze overeen met de vooropgestelde duurzaamheidsaspecten volgens de GRO, het EPB- rapport, de plannen …?
   • Uitvoeringsdetails: is alle nodige informatie opgenomen voor een juiste uitvoering? 
   • Technieken: zijn ze op een correcte manier gedimensioneerd?
  • Advies bij de beoordeling van de offertes en/of deelname aan de jury
 5. Uitvoeringsfase
  • Opvolgen van de uitvoeringsdetails samen met de aannemer(s)
  • Aanwezigheid op werfvergaderingen om onduidelijkheden uit te klaren 
  • Bijstaan van de bouwheer en de architect in het zoeken naar constructieve oplossingen bij uitvoeringsproblemen op de werf
 6. Gebruiks-/beheersfase
  • Één of meerdere korte infosessie(s) op maat voor gebruikers, bijvoorbeeld  rond verwarmings-, ventilatie- en eventueel koelingsstrategieën

Jouw voordeel

 • Meer duidelijkheid en houvast over wat men precies onder duurzaam bouwen verstaat. Basis is de Vlaamse duurzaamheidsmeter GRO.
 • Garantie dat alle duurzaamheidsaspecten op een samenhangende manier worden meegenomen in het bouwproces 

Praktisch

 1. Maak een afspraak. Gebruik het webformulier hieronder.
 2. Startoverleg. Wat houdt het advies juist in? Wat niet? En wat zijn de volgende stappen?
 3. Je krijgt advies op basis van de gemaakte afspraken. Eventueel is er een plaatsbezoek door de adviseur.
 4. Je ontvangt een uitgebreid verslag met het uitgeschreven advies.

Kostprijs

Het advies is gratis, maar beperkt in tijd. Wij voorzien 30 tot 50 uren, afhankelijk van het project. Het aantal uren leggen we vast tijdens het startoverleg.

Aanvraag voor projectadvies op maat

Projectinformatie
De personen (met naam, contactgegevens en functie) achter de verantwoordelijke gemeente, publieke partners (OCMW, Intercommunales, ...), belangrijke privé-partners (architect, studiebureau, ...) en/of andere partners.
Verantwoordelijke aanvrager
Jouw gegevens verwerken we volgens de Europese Verordening Gegevensbescherming. Meer info vind je op www.vlaamsbrabant.be/privacy.

Meer weten over duurzaam projectadvies voor gemeenten?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

duurzaambouwen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 5 werkdagen.