Hulp bij het adviseren en sensibiliseren van je inwoners

Professionele adviseurs geven duurzaam bouw- en renovatieadvies aan jouw inwoners.

Prijs voor de inwoner

 • € 50 voor een renovatieadvies ter plaatse.
 • € 25 voor een advies op basis van de plannen.

Wil je als gemeente iets doen voor jouw inwoners? Neem dan deze bijdrage voor jouw rekening. Vraag de modelovereenkomst en een voorbeeld van collegebeslissing via duurzaambouwen [at] vlaamsbrabant.be

Waarover advies?

 • Indeling, oriëntatie, compactheid …
 • Isolatie
 • Ventilatie
 • Hernieuwbare energie
 • Waterbesparing, gebruik van regenwater
 • Groendaken, groengevels
 • Duurzaam materiaalgebruik
 • Circulair bouwen: bouwen met een beter, zuiniger gebruik van hulpbronnen door slimmer te ontwerpen en kringlopen te sluiten
 • Klimaatbestendig bouwen: de woning voorzien op hitte, droogte en wateroverlast

Meer info over het uitgebreid advies bij bouw-of renovatieprojecten van particulieren:

Meer weten over ons aanbod voor jouw inwoners?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

duurzaambouwen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 5 werkdagen.