Energie en wonen

  Duurzaam wonen en bouwen

  Voor al jouw gespecialiseerde vragen rond duurzaam wonen en bouwen kan je terecht bij het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen.

  Vlabinvest

  Betaalbaar wonen in de Vlaamse rand en investeringssubsidies zorg.

  Groepsaankopen

  Koop je zonnepanelen, dak en/of muurisolatie, ramen bij lokale aannemers, aan scherpe prijzen

  Kleinschalig wonen

  Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen op een oppervlakte van 45 tot 80m². De provincie maakt hier werk van.

  Woningdelen

  Woningdelen is een verzamelterm voor verschillende nieuwe woonvormen van gemeenschappelijk wonen.

  Burenbemiddeling

  Burenbemiddeling is een manier om conflicten tussen buren aan te pakken.

Ook op deze pagina

Subsidies energie en wonen

Energie en wonen
Particulieren

Aanpassingspremies voor woningen van gezinnen waarbij minstens 1 gezinslid ofwel 65 jaar of ouder is ofwel erkend is als een persoon met een handicap.

Energie en wonen
Particulieren

Renovatielening voor het uitvoeren van werken aan je woning.

Energie en wonen
Lokale besturen

Subsidie voor projecten die de woonomgeving opwaarderen en zo de leefbaarheid in het toepassingsgebied verbeteren.

Energie en wonen
Lokale besturen

Provinciale ondersteuning van projecten in het kader van het BVR lokaal woonbeleid.

Energie en wonen

Subsidie voor ingehuurde of in erfpacht genomen woningen te renoveren, te verbeteren, aan te passen en te onderhouden conform de Vlaamse Wooncode.

Energie en wonen
Lokale besturen

Renteloze lening voor de realisatiekosten van energiebesparende maatregelen aan woningen die eigendom zijn van particulieren en worden bewoond door OCMW-cliënten.

Energie en wonen

Renteloze lening voor het uitvoeren van renovatiewerken aan svk-woningen.

Energie en wonen
Lokale besturen

De provincie stimuleert huisvestingsinitiatieven door projectsubsidies toe te kennen voor de realisatie van huurwoningen of door renteloze renovatieleningen toe te staan.

Energie en wonen

Stimuleren van huisvestingsinitiatieven door tegemoetkomingen en renteloze leningen aan sociale huisvestingsmaatschappijen.

Activiteiten

Geen activiteiten gevonden