Energie en wonen

Ook op deze pagina

Subsidies energie en wonen

Energie en wonen
Burgers

Premie aan ouderen en personen met een handicap voor aanpassingswerken aan hun woning.

Energie en wonen
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties
Bedrijven

Subsidie voor innovatieve projecten die betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in Vlaams-Brabant stimuleren.

Energie en wonen
Particulieren
Verenigingen en organisaties
Lokale besturen
Bedrijven

Subsidie om kwaliteitsvolle woonprojecten in de kern te realiseren.

Energie en wonen
Lokale besturen

Provinciale ondersteuning van projecten in het kader van het BVR lokaal woonbeleid.

Energie en wonen
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties

Subsidie voor het woonklaar maken van private woongelegenheden waarbij ingezet wordt op renovatie en onderhoud.

Energie en wonen
Burgers

Een renovatielening met uitgestelde terugbetaling en renovatiebegeleiding voor eigenaar-bewoners met beperkte financiële middelen.

Energie en wonen
Lokale besturen

Renteloze lening voor de realisatiekosten van energiebesparende maatregelen aan woningen die eigendom zijn van particulieren en worden bewoond door OCMW-cliënten.

Energie en wonen

Renteloze lening voor het uitvoeren van renovatiewerken aan woningen van woonmaatschappijen.

Energie en wonen
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties

Subsidie voor het realiseren van sociale huurwoningen waarbij ook ingezet wordt op kernversterking, woningdelen en/of kleinschalig wonen.

Energie en wonen
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties

Subsidie voor projecten die de woonomgeving in kwetsbare buurten in Vlaams-Brabant opwaarderen en de leefbaarheid verbeteren.

Activiteiten

Geen activiteiten gevonden