Energie en wonen

  Duurzaam wonen en bouwen

  Voor al jouw gespecialiseerde vragen rond duurzaam wonen en bouwen kan je terecht bij het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen.

  Energiesparen.be

  Premiezoekrobot voor energiepremies in Vlaanderen.

  Groepsaanbod

  Schrijf je in voor het provinciaal groepsaanbod warmtepompen.

  Vlabinvest

  Betaalbaar wonen in de Vlaamse rand en investeringssubsidies zorg.

  Kleinschalig wonen

  Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen op een oppervlakte van 45 tot 80m². De provincie maakt hier werk van.

  Woningdelen

  Woningdelen is een verzamelterm voor verschillende nieuwe woonvormen van gemeenschappelijk wonen.

  Burenbemiddeling

  Burenbemiddeling is een manier om conflicten tussen buren aan te pakken.

Ook op deze pagina

Subsidies energie en wonen

Energie en wonen
Iedereen

Premie aan ouderen en personen met een handicap voor aanpassingswerken aan hun woning.

Energie en wonen
Iedereen

Subsidie om de woonkwaliteit van je gezinswoning in Vlaams-Brabant te verbeteren.

Energie en wonen
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties
Bedrijven

Subsidie voor innovatieve projecten die betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in Vlaams-Brabant stimuleren met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Energie en wonen
Particulieren
Verenigingen en organisaties
Bedrijven

Subsidie om kwaliteitsvolle woonprojecten in de kern te realiseren.

Energie en wonen
Lokale besturen

Provinciale ondersteuning van projecten in het kader van het BVR lokaal woonbeleid.

Energie en wonen
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties

Subsidie voor het woonklaar maken van private woongelegenheden waarbij ingezet wordt op renovatie en onderhoud.

Energie en wonen
Iedereen

Voldoet jouw woning niet aan de veiligheids- of gezondheidsnormen en heb je niet voldoende financiële middelen voor een renovatie? Wij helpen je op weg.

Energie en wonen
Lokale besturen

Renteloze lening voor de realisatiekosten van energiebesparende maatregelen aan woningen die eigendom zijn van particulieren en worden bewoond door OCMW-cliënten.

Energie en wonen

Renteloze lening voor het uitvoeren van renovatiewerken aan svk-woningen.

Energie en wonen
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties

Subsidie voor het realiseren van sociale huurwoningen waarbij ook ingezet wordt op kernversterking, woningdelen en/of kleinschalig wonen.

Energie en wonen
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties

Subsidie voor projecten die de woonomgeving in kwetsbare buurten in Vlaams-Brabant opwaarderen en de leefbaarheid verbeteren.

Activiteiten

Natuur en milieu
Duurzaam wonen en bouwen
Klimaatneutraal
Energie en wonen
Lokale besturen

Wanneer

tot

Droom jij van een duurzaam en koolstofvrij gebouwenpark in jouw gemeente? Tijdens dit webinar krijg je een introductie in de principes van circulair bouwen.