Provincieraad

  Agenda en verslagen

  Wanneer komt de provincieraad van Vlaams-Brabant samen? Wat staat er op de agenda en in de verslagen? En hoe kan ik een zitting bijwonen?

  Bevoegdheden en werking

  De provincieraad kan initiatieven van provinciaal belang starten en controleert de deputatie. De raadsleden respecteren de deontologische code bij hun werking.

  Samenstelling

  De provincieraad is het parlement van de provincie Vlaams-Brabant en telt 36 leden. De raad vergadert minstens één keer per maand. De zittingen zijn openbaar.

  Raadscommissies

  Omdat de beleidsdomeinen uiteenlopend zijn, specialiseren en groeperen provincieraadsleden zich in raadscommissies.

  Bulletin van vragen en antwoorden

  Overzicht van alle antwoorden van de deputatie op de schriftelijke vragen van de provincieraadsleden en hun mondelinge vragen met een schriftelijk antwoord.

  Voor provincieraadsleden

  Extranet met informatie voor provincieraadsleden. Wachtwoord verplicht.
Over de provincie
Provincieraden
Burgers

Wanneer

tot

 Waar

Provinciehuis

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Bijeenkomst van de provincieraad van Vlaams-Brabant in Leuven.

Over de provincie
Provincieraden
Burgers

Wanneer

tot

 Waar

Provinciehuis

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Bijeenkomst van de provincieraad van Vlaams-Brabant in Leuven.

Over de provincie
Provincieraden
Burgers

Wanneer

tot

 Waar

Provinciehuis

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Bijeenkomst van de provincieraad van Vlaams-Brabant in Leuven.