Bevoegdheden en werking

De provincieraad kan initiatieven van provinciaal belang starten en controleert de deputatie. De raadsleden respecteren de deontologische code bij hun werking.

Snel naar

Welke bevoegdheden heeft de provincieraad?

Wetgevend
De provincieraad is het wetgevende orgaan van het provinciebestuur. De raad bepaalt het beleid van de provincie en kan reglementen en besluiten goedkeuren.

Controlerend
De provincieraad controleert de deputatie, zoals het parlement de regering controleert.

Opgelegde taken
De provincieraad kan over een aantal onderwerpen vergaderen die door de hogere overheid worden opgelegd. Zo geeft de provincieraad bijvoorbeeld advies over bepaalde plannen van de Vlaamse overheid.

Vragen aan de deputatie

Raadsleden hebben het recht aan de deputatie mondelinge of schriftelijke vragen te stellen. Dit laat hen toe om hun controletaak uit te oefenen.

De vragen (en hun antwoorden) zijn na te lezen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden.

Meer weten over de bevoegdheden en werking van de provincieraad?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

griffiedienst [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.