Agenda en verslagen

Wanneer komt de provincieraad van Vlaams-Brabant samen? Wat staat er op de agenda en in de verslagen? En hoe kan ik een zitting bijwonen?

Snel naar

Wanneer zetelt de provincieraad en wat staat er op de agenda?

De provincieraad komt in principe minstens één keer per maand bijeen, behalve tijdens de zomer.

De data van de zittingen vind je terug in de kalender op deze website.

 

Kan ik de zittingen bijwonen?

Ja, de provincieraad is in principe openbaar.

Je kan de zittingen bijwonen. Het volstaat om naar het provinciehuis te komen.

Kan ik lezen wat de provincieraad heeft beslist?

Van elke zitting wordt een beknopt verslag opgemaakt.

De besluiten en reglementen worden gepubliceerd in het bestuursmemoriaal.

De vragen van de raadsleden aan de gedeputeerden worden (samen met het antwoord) gepubliceerd in het Bulletin van Vragen en Antwoorden.

Raadzaal van de Vlaams-Brabantse provincieraad

Meer weten over de zittingen en werking van de provincieraad?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

griffiedienst [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.