Agenda en verslagen

Wanneer komt de provincieraad van Vlaams-Brabant samen? Wat staat er op de agenda en in de verslagen? En hoe kan ik een zitting bijwonen?

Snel naar

Wanneer zetelt de provincieraad en wat staat er op de agenda?

De provincieraad komt in principe minstens één keer per maand bijeen, behalve tijdens de zomer.

De data van de zittingen vind je terug in de kalender op deze website.

Op onderstaande links kan je een overzicht raadplegen van de agenda's, beknopte verslagen en raadsbesluiten.

Kan ik de zittingen bijwonen of raadplegen?

Ja, de provincieraad is in principe openbaar.Je kan de zittingen dus bijwonen in het provinciehuis. Raadpleeg hieronder het overzicht van de toekomstige zittingen. Je kan, vanaf 2022, ook videoverslagen raadplegen.

Overzicht van de zittingen

Over de provincie
Provincieraden
Burgers

Wanneer

tot

 Waar

Provinciehuis

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Bijeenkomst van de provincieraad van Vlaams-Brabant in Leuven.

Over de provincie
Provincieraden
Burgers

Wanneer

tot

 Waar

Provinciehuis

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Bijeenkomst van de provincieraad van Vlaams-Brabant in Leuven.

Over de provincie
Provincieraden
Burgers

Wanneer

tot

 Waar

Provinciehuis

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Bijeenkomst van de provincieraad van Vlaams-Brabant in Leuven.

Kan ik lezen wat de provincieraad heeft beslist?

Van elke zitting wordt een beknopt verslag opgemaakt.

Het Bestuursmemoriaal is de officiële publicatie van de provincie waarin de volgende zaken van de verschillende overheden worden opgenomen: wettelijke bekendmakingen, omzendbrieven, verordeningen en besluiten van de gouverneur, zaken i.v.m. administratief toezicht en andere berichten.

Het Bulletin van Vragen en Antwoorden geeft een overzicht van alle antwoorden van de deputatie op de schriftelijke vragen van de provincieraadsleden en hun mondelinge vragen met een schriftelijk antwoord.

Raadzaal van de Vlaams-Brabantse provincieraad

Meer weten over de zittingen en werking van de provincieraad?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

griffiedienst [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.