Provinciegriffier

Snel naar

Contactinfo

Bevoegdheden als provinciegriffier

Wat doet de provinciegriffier?

  • Hij is secretaris van de provincieraad en de deputatie.
  • Hij staat aan het hoofd van de administratie.
  • Hij verleent inzage volgens de regels van openbaarheid van bestuur.
  • Hij bewaart het archief.
  • Hij is voorzitter van het managementteam, het hoogste ambtelijk orgaan. Hierin zetelen alle directeurs en de provinciegriffier.