Openbaarheid

De werking van het provinciebestuur is openbaar. Maak gebruik van je inzagerecht om dossiers in te kijken.

Snel naar

Wat is openbaarheid?

Elke burger heeft het recht om bestuursdocumenten die de provincie in haar bezit heeft:

 • Ter plaatse in te kijken
 • Op zijn vraag uitleg te krijgen over documenten
 • Een kopie te krijgen
 • Onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf te laten verbeteren of aanvullen

Actieve en passieve openbaarheid

Er is een verschil tussen actieve en passieve openbaarheid.

 • Bij actieve openbaarheid maken we als provinciebestuur zelf informatie openbaar. Je vindt een overzicht van deze informatie in onze rubriek bestuursdocumenten.
 • Bij passieve openbaarheid maken we informatie openbaar nadat je er bij ons naar vraagt. Dat gebeurt door inzage te verlenen, een afschrift te verstrekken of uitleg te geven.

Voor welke documenten geldt de openbaarheid?

De openbaarheid geldt voor de bestuursdocumenten die het provinciebestuur in zijn bezit heeft in welke vorm ook (tekst, film, video, plan...).. Je hoeft geen eigen belang aan te tonen. Behalve voor informatie van persoonlijke aard.

Welke documenten kan je niet inkijken?

 • Documenten met informatie over het privéleven.
 • Documenten met informatie die door een derde vrijwillige en vertrouwelijk aan de overheid is meegedeeld.
 • Onvolledige of onafgewerkte documenten.
 • Documenten in verband met de taken die de provincie uitoefent in opdracht van andere overheden. Dan gelden de uitzonderingen uit de toepasselijke wetgevingen.

Als een uitzondering van toepassing is op jouw vraag, dan verwittigen we jou vooraf.

Hoe dien je je aanvraag in?

Richt je vraag schriftelijk aan de provinciegriffier:

 • Via het webformulier openbaarheid of
 • Via brief of e-mail (onderaan vind je de contactgegevens) of
 • Kom naar het provinciehuis en laat je vraag noteren door een ambtenaar

Beschrijf duidelijk welke documenten je nodig hebt. Je aanvraag mag niet onredelijk of te algemeen geformuleerd zijn. In dat geval verzoeken we jouw vraag opnieuw te formuleren.

Voor een vraag tot aanpassing of verbetering van je persoonlijke gegevens, leg je de nodige bewijsstukken voor.

Hoe verloopt de procedure?

We behandelen jouw aanvraag binnen 20 kalenderdagen. Als je een vraag stelt over een bestuursdocument dat het provinciebestuur niet in haar bezit heeft, dan brengen we je hiervan op de hoogte en verwijzen we je indien mogelijk door naar de juiste instantie.

Hoeveel kost het?

Inzage en uitleg zijn gratis. Aanpassen of verbeteren van informatie is ook gratis.
Voor kopieën moet je soms betalen. Je ontvangt de documenten na betaling.

 • A4-formaat (zwart-wit)
  • Minder dan 20 bladzijden te kopiëren: gratis 
  • Vanaf 20 te kopiëren bladzijden: € 0,02 per kopie
 • A4-formaat (kleur)
  • Minder dan 20 bladzijden te kopiëren: gratis 
  • Vanaf 20 te kopiëren bladzijden: € 0,10 per kopie
 • A3-formaat (zwart-wit)
  • Minder dan 10 bladzijden te kopiëren: gratis 
  • Vanaf 10 te kopiëren bladzijden: € 0,04 per kopie
 • A3-formaat (kleur)
  • Minder dan 10 bladzijden te kopiëren: gratis 
  • Vanaf 10 te kopiëren bladzijden: € 0,20 per kopie
 • Groter dan A3-formaat (zwart-wit)
  • € 0,20 per kopie
 • Groter dan A3-formaat (kleur)
  • € 1 per kopie
 • Plannen
  • € 2 tot € 5 per m², afhankelijk van de afmetingen
 • Informatie op andere dragers
  • Betalend afhankelijk van de hoeveelheid en de afmetingen

Hergebruik informatie en open data

Je mag in bepaalde gevallen informatie van de overheid hergebruiken voor zowel commerciële als niet commerciële doeleinden. Hiervoor moet je toestemming vragen. Hoe? Raadpleeg alle info rond open data.

Je kan in beroep gaan

Je kan schriftelijk (brief, e-mail) in beroep gaan binnen de 30 kalenderdagen bij:

Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
02 553 57 25
openbaarheid [at] vlaanderen.be (openbaarheid[at]vlaanderen[dot]be)
 

Nog een vraag over openbaarheid en inzagerecht?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur

openbaarheid [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen