Deputatie

De deputatie is het dagelijks bestuur van de provincie. Ze bereidt de beslissingen van de provincieraad voor en voert die beslissingen ook uit.

Snel naar

Waarvoor is de deputatie bevoegd?

  • De deputatie is het dagelijks bestuur van de provincie.
  • De deputatie bereidt de beslissingen van de provincieraad voor en voert ze achteraf uit.
  • Daarnaast heeft de deputatie een aantal specifieke federale en Vlaamse taken, bijvoorbeeld het behandelen van omgevingsvergunningen volgens de procedure van het omgevingsvergunningendecreet.
  • De deputatie treedt ook op als administratief rechtscollege in een aantal specifieke gevallen.

Wanneer komt de deputatie bijeen?

De deputatie vergadert wekelijks op donderdagvoormiddag (behalve tijdens sommige vakantieperiodes). De vergadering is in principe niet openbaar.

Hoe wordt er gestemd in de deputatie?

Enkel de gedeputeerden hebben stemrecht in de deputatie, de voorzitter en secretaris stemmen dus niet mee.
Gedeputeerden hebben een taakverdeling, maar beslissen collegiaal. Dit verschilt van een minister die ook alleen ministeriële besluiten kan nemen.

Hoe worden de gedeputeerden verkozen?

De provincieraadsleden hebben op 3 december 2018 uit hun eigen leden, vier gedeputeerden verkozen.

Heb je een vraag over een omgevingsvergunning?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

omgevingsvergunning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Heb je een vraag over de werking van de deputatie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

info [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.