Bart Nevens

Snel naar

Contactinfo

Bevoegdheden als gedeputeerde

 • Onderwijs
 • Omgevingsvergunningen: dossiers in eerste aanleg voor het arrondissement Leuven
 • Communicatie
 • Vlaams beleid
 • Waterlopen
 • Wonen
 • Vlabinvest
 • Milieu, duurzaamheid
 • Dierenwelzijn
 • Personeel en tuchtzaken, organisatie & planning, sociale dienst
 • Gebouwen en patrimonium, facilitair beheer, mobiele ploegen
 • Tekenkamer