Bart Nevens

Snel naar

Contactinfo

Bevoegdheden als gedeputeerde

  • Communicatie
  • Waterlopen
  • Milieu, duurzaamheid
  • Dierenwelzijn
  • Omgevingsvergunningen: dossiers in eerste aanleg voor het arrondissement Leuven
  • Personeel en organisatie
  • Gebouwen (inclusief provinciehuis) en patrimonium, facilitair beheer, mobiele onderhoudsploegen
  • Noord-Zuidwerking
  • Tekenkamer