GAS - snelheidsboete

Deed je een snelheidsovertreding en moet je een boete betalen? Dan kreeg je een brief met het proces-verbaal (PV), informatie over de overtreding en de gegevens die je nodig hebt om de boete te betalen.

Ben je niet akkoord met de boete? Of was je niet de bestuurder op het moment van de overtreding? Vul dan het 'formulier andere bestuurder' of 'verweerformulier' in.

Kies het juiste formulier

 • Was je niet de bestuurder van het voertuig?
  • Vul binnen 15 dagen vanaf de datum van de brief met de boete het formulier 'andere bestuurder' volledig in.
 • Ga je niet akkoord met de boete?
  • Vul binnen 30 dagen vanaf de datum van de brief met de boete het verweerformulier volledig in.

*Staat er op jouw boete een verwijzing naar je persoonlijk dossier? Gebruik ook dan de onderstaande formulieren. Door de overstap naar een nieuw systeem voor de verwerking van de boetes, is jouw persoonlijk dossier even niet meer online beschikbaar. Toch een kopie van de boete of je PV nodig? Vraag de documenten aan via gas.snelheid [at] vlaamsbrabant.be (gas[dot]snelheid[at]vlaamsbrabant[dot]be).

Heb je nog een vraag?

Wens je meer informatie over de verwerking van je snelheidsboete? Neem contact op met de juridische dienst van de provincie Vlaams-Brabant via gas.snelheid [at] vlaamsbrabant.be (gas[dot]snelheid[at]vlaamsbrabant[dot]be)

De provinciaal sanctionerende ambtenaren zijn Greet Van Eygen, Johan Guillemyn en Vanesa Smeulders.

Veelgestelde vragen over snelheidsboetes

Ik was niet de bestuurder van het voertuig. Wat doe ik?

Laat binnen 15 dagen vanaf de datum van de brief met de boete weten dat jij niet de bestuurder was van het voertuig.

Hoe?

 • Vul het formulier 'andere bestuurder' online in.
  • Noteer in het formulier zowel je eigen gegevens als die van de bestuurder.
  • Voeg de volgende bewijsstukken toe van de bestuurder die wel met jouw voertuig reed:
   • Kopie identiteitskaart
   • Kopie paspoort (indien van toepassing)
   • Rijksregisternummer
  • Voeg ook bewijsstukken toe waaruit blijkt dat jij op het moment van de overtreding niet met het voertuig reed.
 • Ben je te laat en zijn de 15 dagen al voorbij? Dan moet je de boete betalen. Doe je dit niet, kan je strafrechtelijk vervolgd worden op basis van art. 67bis Wegverkeerswet.

Ik ben niet akkoord met de overtreding of het bedrag van de boete. Wat doe ik?

Laat binnen 30 dagen vanaf de datum van de brief met de boete weten dat je niet akkoord gaat met de overtreding of het bedrag van de boete.

Hoe?

 • Vul het verweerformulier online in.
  • Noteer in het formulier je eigen gegevens.
  • Noteer waarom je niet akkoord bent met de overtreding of de boete.
  • Voeg bewijsstukken toe die jouw standpunt aantonen.
 • Ben je te laat en zijn de 30 dagen al voorbij? Dan moet je de boete betalen.

Waarom krijg ik een geldboete van de provincie voor een snelheidsovertreding?

De gemeente waarin je de snelheidsovertreding beging:

 • Keurde de bijzondere politieverordening beperkte snelheidsovertredingen op haar gemeenteraad goed. Hierdoor kan de gemeente jou een administratieve geldboete geven voor beperkte snelheidsovertredingen (op basis van artikel 29quater van de Wegverkeerswet). Dit zijn overtredingen waarbij de toegelaten snelheid van 30 km/u en 50 km/u met niet meer dan 20 km/u is overschreden (na correctie met de technische tolerantiemarge van 6 km/u).
 • Werkt samen met de provinciaal sanctionerend ambtenaar voor de verwerking van beperkte snelheidsovertredingen. Daarom krijg je een brief met een geldboete van de provincie Vlaams-Brabant. Momenteel werkt de provincie samen met volgende gemeenten voor de verwerking van hun beperkte snelheidsovertredingen: Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Holsbeek, Lubbeek, Rotselaar en Tremelo.

Hoe wordt het bedrag van de boete bepaald?

 • Het bedrag van de boete is wettelijk vastgelegd en kan niet gewijzigd worden, ook niet door de provinciaal sanctionerend ambtenaar.
 • De boetebedragen zijn dezelfde als de strafrechtelijke boetes die de Wegverkeerswet bepaalt naargelang de zwaarte van de overtreding.
 • In onderstaande tabel vind je per vastgestelde snelheid het boetebedrag terug.  De vastgestelde snelheid staat vermeld op het proces-verbaal (PV) dat je ontving.
Boetebedragen in bebouwde kom, zone 30 & schoolomgevingen
Bedrag Gemeten snelheid in zone 30 Gemeten snelheid in zone 50
€ 53 37 - 46 km/u 57 - 66 km/u
€ 64 47 km/u 67 km/u
€ 75 48 km/u 68 km/u
€ 86 49 km/u 69 km/u
€ 97 50 km/u 70 km/u
€ 108 51 km/u 71 km/u
€ 119 52 km/u 72 km/u
€ 130 53 km/u 73 km/u
€ 141 54 km/u 74 km/u
€ 152 55 km/u 75 km/u
€ 163 56 km/u 76 km/u

 

Boetebedragen op andere wegen
Bedrag Gemeten snelheid in zone 30 Gemeten snelheid in zone 50
€ 53 37 - 46 km/u 57 - 66 km/u
€ 59 47 km/u 67 km/u
€ 65 48 km/u 68 km/u
€ 71 49 km/u 69 km/u
€ 77 50 km/u 70 km/u
€ 83 51 km/u 71 km/u
€ 89 52 km/u 72 km/u
€ 95 53 km/u 73 km/u
€ 101 54 km/u 74 km/u
€ 107 55 km/u 75 km/u
€ 113 56 km/u 76 km/u

Hoe kan ik de boete betalen?

Je kan de geldboete betalen op 2 manieren:

 • Scan de QR-code op de brief die je ontving of
 • Doe een bankoverschrijving met de gegevens die je terugvindt op de brief. Vermeld altijd de correcte gestructureerde mededeling. Zonder deze gestructureerde mededeling kan je betaling niet gelinkt worden aan je boete en gaat de procedure verder.

Je kan niet betalen met cheques of cash.

Hoeveel tijd heb ik om de boete te betalen?

Betaal de boete binnen 30 dagen vanaf de datum van de brief met de boete.

Ik kan de boete niet in 1 keer betalen. Wat doe ik?

Vraag een afbetalingsplan. Contacteer hiervoor de financieel directeur van de gemeente waar je de overtreding beging.

Ik ben vergeten de boete te betalen. Wat nu?

 • Je ontvangt eerst een herinnering om de boete te betalen.
 • Bij aanhoudende wanbetaling komt een gerechtsdeurwaarder het geld innen. Je betaalt dan ook alle bijkomende kosten.

Ik ben een rechtspersoon en ontving een snelheidsboete. Wat moet ik doen?

 • Je betaalt de boete of
 • Je vult binnen 15 dagen na ontvangst van de brief met de boete online het formulier 'andere bestuurder'.
  • Noteer in het formulier zowel je eigen gegevens als die van de bestuurder op het moment van de overtreding:
   • Voeg de volgende bewijsstukken toe van de bestuurder die wel met jouw voertuig reed:
    • Kopie identiteitskaart
    • Kopie paspoort (indien van toepassing)
    • Rijksregisternummer

Ben je te laat en zijn de 15 dagen al voorbij? Dan moet je de boete betalen. Doe je dit niet, kan je strafrechtelijk vervolgd worden op basis van art. 67ter en 29ter Wegverkeerswet en riskeer je een gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en/of een geldboete tot € 4.000.

Ik vulde het verweerformulier in. Wie beslist of ik de boete wel of niet moet betalen?

De provinciaal sanctionerend ambtenaar beslist of jouw verweer wordt aanvaard of niet en je de boete dus wel of niet moet betalen.

Kan ik de sanctionerend ambtenaar spreken over mijn boete?

Neen. Ben je niet akkoord met de snelheidsovertreding of het bedrag van de boete? Vul het verweerformulier in.

(zie 'Ik ben niet akkoord met de overtreding of het bedrag van de boete. Wat doe ik?')

Hoeveel tijd heb ik om te laten weten dat ik niet akkoord ben met de overtreding?

Vul binnen 30 dagen vanaf de datum van de brief met de boete, het verweerformulier online in.

(zie ook 'Ik ben niet akkoord met de overtreding of het bedrag van de boete. Wat doe ik?')

Ik vulde het verweerformulier in. Word ik verwittigd over de beslissing?

Ja

 • De provinciaal sanctionerend ambtenaar neemt binnen 90 dagen na de dag van ontvangst van jouw verweer een beslissing over de ontvankelijkheid en gegrondheid van je verweer.
 • Je ontvangt binnen die 90 dagen een brief per post met de beslissing.
 • Besliste de sanctionerend ambtenaar dat je de boete toch moet betalen? Dan krijg je hiervoor een nieuwe betalingstermijn van 30 dagen.

Ik vulde het verweerformulier in maar hoorde nog niets van de beslissing. Moet ik de boete al betalen?

Neen. Je wacht op het antwoord van de provinciaal sanctionerend ambtenaar.

Ik vulde het verweerformulier in maar moet de boete toch betalen. Wat doe ik?

Ben je niet akkoord met de beslissing van de provinciaal sanctionerend ambtenaar?

 • Teken binnen 1 maand vanaf de datum van de beslissing, volgens de burgerlijke procedure, beroep aan bij de politierechtbank. De bevoegde politierechtbank staat vermeld in de beslissing.
 • Hoe? Je dient hiervoor een schriftelijk verzoekschrift in bij de griffie van de bevoegde politierechtbank. Je betaalt hiervoor € 20. (Meer info over deze procedure vind je terug bij de griffie van de politierechtbank).
 • De politierechtbank oordeelt dan over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de administratieve geldboete. Hij kan jouw administratieve geldboete bevestigen of herzien. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.

Ik heb thuis geen internet en ben niet akkoord met de boete. Wat nu?

Heb je thuis geen internet en wil je toch het verweerformulier invullen of een andere bestuurder doorgeven?
Bel ons op het nummer 016 26 71 48 (elke werkdag van 8:30 tot 17 uur) en vraag een papieren formulier.