GAS - Gemeentelijke Administratieve Sancties

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) bestrijden de zogenaamde kleine overlast. Doe als Vlaams-Brabantse gemeente beroep op de ondersteuning van de provinciale sanctionerende ambtenaren. Zij verwerken de inbreuken die werden vastgesteld in jouw gemeente.

Snel naar

Geldboete, bemiddeling, gemeenschapsdienst

Sinds de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties kan de gemeente de meeste overlastfenomenen zelf aanpakken via een gemeentelijke administratieve geldboete. Inbreuken die vroeger onbestraft bleven omdat het parket andere prioriteiten had, kunnen nu worden aangepakt via een lik-op-stuk beleid.

De wet van 1999 werd intussen vervangen door de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (B.S. 01.07.2013). In deze wet werd meer aandacht besteed aan de alternatieve maatregelen voor een geldboete, namelijk de bemiddeling en de gemeenschapsdienst.
Bij minderjarigen kan de sanctionerend ambtenaar alvorens de gas-procedure op te starten ook de ouders aanschrijven en vragen naar hun reactie op de feiten. Deze procedure noemt men de ouderlijke betrokkenheid. Als deze procedure positief verloopt, dan wordt de gas-procedure niet opgestart.

Administratieve afhandeling door de provincie is mogelijk

De gemeente kan ervoor kiezen om afhandeling van deze gas-dossiers toe te vertrouwen aan de provincie. Intussen kozen 50 van de 65 gemeenten uit de provincie Vlaams-Brabant voor deze werkwijze. Dit betekent dat de dossiers administratief afgehandeld worden op het provinciebestuur.

Uiteindelijk neemt één van de twee sanctionerende ambtenaren die hiervoor door de provincie zijn aangesteld een beslissing in het dossier. Als er een boete wordt opgelegd die maximaal kan oplopen tot € 350, wordt deze geïnd door de gemeente. De overtreder zal dus na het ontvangen van de beslissing, via de gemeente een overschrijvingsformulier ontvangen om de boete te betalen.

Stilstaan en parkeren

De wet van 24 juni 2013 voorziet ook de mogelijkheid om bepaalde overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren af te handelen via een gemeentelijke administratieve sanctie. De inbreuken en het bedrag van de geldboete worden bepaald in het KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen (B.S. 20.06.2014).

Vanaf 1 september 2017 biedt de provincie ook deze dienstverlening aan de gemeenten aan. De gemeente sluit hiervoor een protocol met het parket af. Het gaat meer bepaald over inbreuken waarbij voertuigen hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd staan. Deze inbreuken worden onderverdeeld in twee categorieën.

  1. Voor een eerste categorie van lichtere overtredingen wordt een administratieve geldboete aangerekend van € 58. Voorbeelden hiervan zijn onder meer parkeren binnen een woonerf, parkeren voor een inrit van een eigendom, parkeren in een voetgangerszone.
  2. De overtredingen van de tweede categorie zijn zwaardere overtredingen die beboet worden met een administratieve geldboete van € 116. Voorbeelden hiervan zijn onder meer stilstaan of parkeren op een trottoir, op een zebrapad of op een fietspad of parkeren op plaatsen voor personen met een handicap zonder officiële kaart.

Beperkte snelheidsovertredingen

Als gemeente kan je beroep dan op de ondersteuning van de provincie voor de verwerking van beperkte snelheidsovertredingen.

Je gemeenteraad keurt hiervoor de bijzondere politieverordening beperkte snelheidsovertredingen goed. Hierdoor kan je als gemeente een administratieve geldboete geven voor beperkte snelheidsovertredingen (op basis van artikel 29quater van de Wegverkeerswet). Dit zijn overtredingen waarbij de toegelaten snelheid van 30 km/u en 50 km/u met niet meer dan 20 km/u is overschreden (na correctie met de technische tolerantiemarge van 6 km/u).

Momenteel werkt de provincie al samen met: Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Holsbeek, Lubbeek, Rotselaar en Tremelo.

Info over gemeentelijke administratieve sancties

Wens je meer informatie over de verwerking van de gemeentelijke administratieve sancties? Neem contact op met de juridische dienst van de provincie Vlaams-Brabant via:

  • gas [at] vlaamsbrabant.be (gas[at]vlaamsbrabant[dot]be)
  • gas.parkeren [at] vlaamsbrabant.be (gas[dot]parkeren[at]vlaamsbrabant[dot]be)
  • gas.snelheid [at] vlaamsbrabant.be (gas[dot]snelheid[at]vlaamsbrabant[dot]be)

De provinciaal sanctionerende ambtenaren zijn Greet Van Eygen, Johan Guillemyn en Vanesa Smeulders.