Innovatief wonen en bouwen

Een hedendaags woonbeleid moet zorgen voor betaalbaar en goed wonen, voor iedereen. Daarnaast moet het ook onze open ruimte beschermen, ervoor zorgen dat dorpen en steden levendig blijven en dat we op een klimaatbewuste en duurzame manier bouwen. De traditionele oplossingen zijn helaas niet altijd toereikend. Dus hebben we nieuwe en creatieve ideeën nodig. Daarom zetten we in op innovatie met o.a. een subsidie voor innovatieve woonprojecten. Zo kunnen we betaalbare en duurzame woningen bouwen voor iedereen, ook voor mensen die in woonnood zijn.

Snel naar

Jaarlijkse oproep innovatieve woonprojecten

Krijg dankzij onze subsidie voor innovatieve woonprojecten

 • tot 75.000 euro financiële steun over max. 3 jaar  
 • begeleiding en kennis bij de aanpak, uitbouw en/of realisatie van jouw project  

De selectie van projecten gebeurt op basis van een aantal voorwaarden en criteria. Het project moet:  

 • gerealiseerd worden in Vlaams-Brabant  
 • een antwoord bieden op een knelpunt of herkenbare nood  
 • aandacht hebben voor kwetsbare doelgroepen   
 • innovatief zijn  
 • principes van woningdelen en kleinschalig wonen toepassen 

Contacteer ons vooraf voor een verkennend gesprek waarin we ingaan op je concrete vragen en de kansen van je projectvoorstel bespreken. Wat kan je van ons verwachten?   

 • Tips om je voorstel en ideeën verder uit te werken.   
 • De inzet van ons netwerk van de dienst wonen en andere provinciale diensten.     
 • De inzet van onze expertise en ervaring uit eerdere projecten.   
 • Hulp bij jouw projectaanvraag om je kans op een subsidie te verhogen. We geven feedback op je aanvraag en wat je eventueel kan doen om bij te sturen. 

Toets je idee af bij onze woonbegeleiders

Technische en niet-technische innovatie

Een innovatie in wonen en bouwen kan zowel technisch als niet-technisch zijn. Het doel van deze innovaties is dat ze bijdragen tot meer efficiënte en duurzame oplossingen voor de actuele uitdagingen op de woonmarkt en tot het beheersen van bouw- en beheerskosten.

Innovaties die technisch zijn gaan over het sterk verbeteren/vernieuwen van een bepaald product of het proces waarmee dit product wordt ontwikkeld. We denken dan aan zaken zoals het gebruik van nieuwe (ecologische) materialen, offsite, modulair of circulair bouwen, introduceren van vernieuwende technieken en softwareoplossingen, compacte oplossingen om technieken te integreren enz.

Een niet-technische innovatie focust op organisatorische en/of procedurele aspecten. De vernieuwing kan zich uiten op meerdere vlakken:

 • inhoud (bv. leeftijdsvriendelijk bouwen)
 • werkmethode (bv. het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden)
 • gebruiksrecht (bv. alternatieven voor het klassieke eigenaarschap zoals huren i.p.v. aankopen bouwgrond)
 • doelgroep (bv. jongeren gaan op kot bij een bejaarde vanuit een win-win perspectief)
 • financiering (bv. het oprichten van een coöperatieve om betaalbaar huren mogelijk te maken)
 • resultaat (bv. een project met een diversiteit van units en voorzieningen zodat een goede sociale mix gegarandeerd wordt).

Voorbeeldprojecten

Inspiratie nodig? Vandaag ondersteunen we 4 innovatieve woonprojecten:

 • De Valkerij (2022): Bouw van 10 kleinschalige woningen voor daklozen. De 3 eerste woningen krijgen een subsidie. 
 • Jean Buelens (2022): Bouw van 5 kleinschalige en betaalbare huurwoningen in de Jean Buelenswijk, Leuven. De subsidie gaat naar het vooronderzoek.
 • Het Brughuis (2023): Verbouwing van een woning met 6 woonunits waarin kwetsbare jongeren tijdelijk begeleid kunnen wonen om daarna de ‘brug’ te maken naar de reguliere woonmarkt. 
 • De Boomgaard (2023): Sociaal woonproject voor mensen met een zorgnood waar een nieuw zorgmodel geïmplementeerd wordt. Het project krijgt een subsidie voor de ontwikkeling van een meetinstrument (Hospiscore) om de mate waarin een buurt zorg kan opnemen in kaart te brengen. 
   

Subsidie

Energie en wonen
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties
Bedrijven

Subsidie voor innovatieve projecten die betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in Vlaams-Brabant stimuleren.

Een vraag over innovatieve woonprojecten?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

lokaalwonen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.