Provinciaal Overlegplatform Zorgberoepen (POPZ)

Een actie-, leer-, en informatienetwerk voor zorgverleners, zorg- en onderwijsinstellingen en Vlaamse partners met regionale inbedding.

Knelpunten in de zorg wegwerken

Arbeidstekorten in zorgsector aanpakken

ESF-Project “Kwalificerende trajecten verzorgende/zorgkundige voor kansengroepen”