Projecten ter ondersteuning van lokaal woonbeleid

Provinciale ondersteuning van projecten met een werkingsgebied van minstens twee gemeenten die worden goedgekeurd door de minister in het kader van het BVR lokaal woonbeleid, voor zover het werkingsgebied uitsluitend uit gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant bestaat.

Snel naar

Wat?

De subsidie ondersteunt activiteiten en projecten:

 • Rond de thema's:
  • Kernversterking
  • Kleinschalig wonen
  • Woningdelen
  • Klimaat en duurzaamheid
 • Die binnen andere provinciale reglementen vallen of waarvoor je een andere provinciale tegemoetkoming krijgt.

De details van de activiteiten of projecten worden in onderling overleg bepaald en vastgelegd in een afsprakennota.

Voor wie?

 • Een gemeente die deel uitmaakt van een initiatiefnemer van een project ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
 • Een samenwerkingsverband dat deel uitmaakt van een initiatiefnemer van een project ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.

Procedure

Deze projecten worden vanuit Vlaanderen gesubsidieerd voor een periode van 6 jaar. Op dit moment is de tweede driejaarlijkse periode aangebroken van de periode 2020-2025.

De aanvragen hiervoor zijn afgesloten eind 2022. 

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

lokaalwonen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.