Projecten ter ondersteuning van lokaal woonbeleid

Provinciale ondersteuning van projecten met een werkingsgebied van minstens twee gemeenten die worden goedgekeurd door de minister in het kader van het BVR lokaal woonbeleid, voor zover het werkingsgebied uitsluitend uit gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant bestaat.

Snel naar

Wat?

De subsidie ondersteunt de activiteiten:

 • Het bekendmaken van bestaande en nieuwe provinciale tegemoetkomingen;
 • Het actief informeren van inwoners over bestaande en nieuwe provinciale tegemoetkomingen op het woonloket en inwoners begeleiden bij het aanvragen van deze tegemoetkomingen door o.a. in elke gemeente een laagdrempelig woonloket aan te bieden waar inwoners terechtkunnen met hun vragen over wonen;
 • Het initiëren en begeleiden van bestaande en nieuwe projecten;
 • Oplossingen zoeken en uitwerken voor onderstaande thema’s i.s.m. de dienst wonen van het provinciebestuur Vlaams-Brabant;

Binnen de thema’s:

 • Tegemoetkomingen
 • Sociale huur
 • Private huur en sociale-verhuurkantoren
 • Energie, woningkwaliteit en kansengroepen
 • Klimaatacties in functie van wonen
 • Kleinschalig wonen
 • Woningdelen
 • Kernversterking
 • Leegstandbeleid

Voor wie?

 • Een gemeente die deel uitmaakt van een initiatiefnemer van een project ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
 • Een samenwerkingsverband dat deel uitmaakt van een initiatiefnemer van een project ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.

Procedure

 1. Vraag je aanvullende subsidie aan binnen een maand na ontvangst van de subsidiebelofte van de minister.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

subsidieslokaalwonen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.