Ondersteuning operationalisering beleidsplan ruimte

Subsidie voor gemeenten die zelf een planproces starten of gestart zijn dat past binnen het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant en dat bijdraagt aan de realisatie van kernversterking en het terugdringen van bijkomend ruimtebeslag.

Snel naar

Wat?

Subsidie voor gemeenten die zelf een planproces starten of gestart zijn dat past binnen de beleidsopties in het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant. Het planproces heeft tot doel een juridisch kader te maken dat bijdraagt aan de realisatie van een bouwshift (gericht op kernversterking) en het terugdringen of afnemen van bijkomend ruimtebeslag. De gemeente doet voor het planproces een beroep op een extern aangesteld studiebureau.

Voor wie?

Gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant

Procedure

  1. Dien je dossier online in.
  2. Voeg in je dossier volgende stukken toe:
    • Volledig ingevuld aanvraagformulier (zie rubriek documenten)
    • Afschrift startbeslissing door het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad
    • Begroting voor het volledige planproces
    • Afschrift van de de beslissing tot gunning van de overheidsopdracht aan een extern studiebureau voor het planproces

Dossier indienen

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.