Evenementen in faciliteitengemeenten

Subsidie voor evenementen in één van de zes gemeenten met taalfaciliteiten in de Vlaamse Rand.

Snel naar

Wat?

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de bewezen kosten met een maximum van 1.500 euro en voldoet aan de volgende voorwaarden.

Het gesubsidieerde evenement moet:

  • Georganiseerd worden in één van de zes gemeenten met taalfaciliteiten in de Vlaamse Rand.
  • Georganiseerd worden onder de noemer ‘Feest van de Vlaamse Gemeenschap’ en dit tussen 20 juni en 20 juli.

Volgende kosten komen wel in aanmerking:

  • Werkings- en personeelskosten

Volgende kosten komen niet in aanmerking:

  • Kosten die door een andere overheid gesubsidieerd worden in het kader van andere reglementen.

Tenslotte voldoet de aanvraag ook aan onderstaande voorwaarden:

  • Per jaar binnen één gemeente maximum 3 aanvragen in het kader van dit reglement.
  • Per jaar maximum één aanvraag per aanvrager.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor lokale besturen, feitelijke verenigingen, vzw’s en/of scholen.

Procedure

  1. Dien uiterlijk 3 maanden voor de start van het evenement een digitale aanvraag in bij de provincie Vlaams-Brabant.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

vlaamskarakter [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.