Meerjarenplan

Het provinciebestuur is een modern en actief streekbestuur waar de gemeenten, de vele organisaties en de Vlaams-Brabanders op kunnen rekenen. Ze werkt verder aan een duurzaam, ondernemend en slim Vlaams-Brabant dat fier is op haar eigenheid en troeven. Raadpleeg de krachtlijnen van het meerjarenplan voor de legislatuur 2020-2025.

Snel naar

Meerjarenplan, opvolgingsrapportering, jaarrekening

Meerjarenplan
Het meerjarenplan is een vooruitblik op het beleid dat zal worden gevoerd. Het wordt opgesteld aan het begin van een nieuwe bestuursperiode en bevat de beleidskeuzes en de financiële vertaling ervan.

Aanpassing meerjarenplan
Het meerjarenplan wordt op geregelde tijdstippen bijgestuurd.

Opvolgingsrapportering
De opvolgingsrapportering geeft een tussentijdse stand van zaken van de uitvoering van de prioritaire actieplanen.

Jaarrekening
De jaarrekening is het financiële verslag aan het einde van een boekjaar. Het is een terugblik en geeft een overzicht van onze financiële situatie.

Meerjarenplan 2020-2025

Op 3 december stelde de deputatie haar toekomstplannen voor tijdens de provincieraad. Op 10 december 2019 vond de stemming over het budget en het meerjarenplan 2020-2025 plaats.

Aanpassing meerjarenplan - provincieraad 22 november 2023

Op 14, 21 en 22 november 2023 keurde de provincieraad een aanpassing van het meerjarenplan goed.

Aanpassing meerjarenplan - provincieraad 20 juni 2023

Op 20 juni 2023 keurde de provincieraad een aanpassing van het meerjarenplan goed.

Aanpassing meerjarenplan - provincieraad 23 november 2022

Op 23 november 2022 keurde de provincieraad een aanpassing van het meerjarenplan goed.

Aanpassing meerjarenplan - provincieraad 21 juni 2022

Op 21 juni 2022 keurde de provincieraad een aanpassing van het meerjarenplan goed.

Aanpassing meerjarenplan - provincieraad 17 november 2021

Op 17 november 2021 keurde de provincieraad een aanpassing van het meerjarenplan goed.

Aanpassing meerjarenplan - provincieraad 22 juni 2021

Op 22 juni 2021 keurde de provincieraad een aanpassing van het meerjarenplan goed.

Aanpassing meerjarenplan - provincieraad 17 november 2020

Op 17 november 2020 keurde de provincieraad een aanpassing van het meerjarenplan goed.

Nog een vraag over het meerjarenplan?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

bbc [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.