Velpevallei als klimaatbuffer en een thuis voor onze natuur

Duurzaam biodiversiteitsproject in de kijker

In natuurgebied De Paddepoel, op de grens tussen Tienen en Bunsbeek, werkt Natuurpunt aan twee ambitieuze waterprojecten. Deze moeten ervoor zorgen dat de Velpevallei meer water kan bufferen, om zo waterlast te voorkomen in perioden van veel en intense regen. Daarnaast wil Natuurpunt ook de waterkwaliteit verbeteren door minder te bemesten en minder pesticiden te gebruiken. De aanleg van faunastroken op taluds voorkomt niet alleen erosie en vervuiling van de waterlopen door afstromende modder, de stroken helpen ook heel wat soorten aan een geschikt leefgebied. Alle maatregelen samen moeten van de Velpevallei een veerkrachtig natuurgebied maken dat tegen een stootje kan.

Snel naar

De Velpe, blauwgroene ader door Hageland

Bijzondere fauna en flora

Projecten voor herstel en verbetering van de natuur

Acties en resultaten

Toekomst

In een reeks pilootprojecten werkt Natuurpunt aan het verdere herstel van de Velpevallei. Al deze projecten focussen op:

 • Waterretentie: hemelwaterwater trager afvoeren en meer water vasthouden in de bodem
 • Het herstel van leefgebieden voor waterafhankelijke soorten

Concrete acties:

 • 10 ha ontdoen van drainering
 • 15 ha krijgt een nieuw begrazingsraster
 • 5 km herstel en aanplant van kleine landschapselementen
 • 20 ha akker omzetten tot grasland,
 • 6 nieuwe poelen, 13 verlande poelen herstellen, 3 poelen herprofileren voor beekoeverlibel
 • 2 km ontwateringsgrachten verondiepen en hermeanderen
 • Monitoring om het effect van al deze maatregelen op zowel de grondwatertafel als op biodiversiteit te meten. 

Bezoek het gebied

 • Het hele jaar door vrij toegankelijk op de paden
 • Laarzen of stevige wandelschoenen zijn aangeraden
 • Honden welkom, aan de leiband

Samenwerking

 • Natuurpunt Beheer
 • Natuurpunt Velpe-Mene
 • Natuurpunt Kortenaken
 • Gebiedscoalitie: Regionaal Landschap Zuid-Hageland (procesregisseur), Bekkensecretariaat Demerbekken, VMM, Natuurpunt Oost-Brabant, Watering Het Velpedal, ANB, Boerenbond vzw, de provincie Vlaams-Brabant en Limburg, erosiecoördinatoren, VLM, Velpe gemeenten (Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Tienen, Kortenaken, Halen), regionale landschappen, Aquafin, Fluvius, Sociaal economiebedrijf Natuur- en Landschapszorg vzw ...

We ondersteunen dit project graag met een subsidie voor duurzame biodiversiteitsprojecten. Voor de verwerving en inrichting van de terreinen kreeg Natuurpunt een bedrag van 64.875 euro. Voor het verhogen van de biodiversiteit kreeg het project 75.000 euro.

Heeft jouw gemeente of organisatie een natuurproject dat bijdraagt aan meer en betere natuur in onze provincie?

Vraag een subsidie voor duurzame biodiversiteitsprojecten

Een vraag over dit of een ander duurzaam biodiversiteitsproject?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:30 uur.

subsidiesnatuur [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Gepubliceerd op

21 november 2023