Red de eikelmuis

Waar in onze provincie vind je nog eikelmuizen? En hoe kunnen we ze het best beschermen? Dat onderzoekt Natuurpunt Studie samen met de regionale landschappen. En jouw hulp is welkom.

Snel naar

Zorro

Meer eikelmuizen, betere leefgebieden

Doel van het project

 • Meer eikelmuizen in Vlaams-Brabant
 • Betere maatregelen om de eikelmuis te beschermen, op basis van onderzoek, onder andere met zendertjes
 • Gemotiveerde inwoners die maatregelen nemen in hun tuinen om er de eikelmuis te verwelkomen

Onderzoek met zenders als basis voor acties op het terrein

 • Zenderonderzoek
  • In 2 verschillende leefgebieden in Vlaams-Brabant
  • Minstens 10 eikelmuizen (2 per leefgebied) krijgen een halsbandzendertje om
  • Ze worden 10 maanden gevolgd
 • Verspreidingsonderzoek gaat na waar er vandaag nog eikelmuizen voorkomen
  • Verschillende onderzoeksmethodes, verschillende locaties: nestkasten, sporenbuizen, voederplatforms, wildcamera’s, geluidsopnames, interviews, dieren volgen met een zendertje om te weten te komen waar de rest van de populatie zit
  • Op plaatsen in Vlaams-Brabant waar de eikelmuis vroeger leefde en in potentieel geschikt leefgebied
 • Terreinacties passen bestaande leefgebieden voor de eikelmuis aan of creëren er nieuwe, en verbinden deze gebieden met elkaar, zodat de eikelmuis er beter kan overleven en zich voortplanten. Enkele voorbeelden van acties die zorgen voor meer nestgelegenheid, voedsel en veilige plantengroei:
  • Aanplanten houtkanten en hagen, knotbomen en andere bomen en struiken die gemakkelijk holtes vormen
  • Aanplanten of stimuleren braamstruweel en klimop
  • Onderhoud van plantengroei om het struweel dichter te maken en beter te verbinden of om te vermijden dat knotbomen opensplijten
  • Zorgen voor goede verbinding met dicht struweel, bosrandbeheer om een mooie mantelzoomvegetatie te doen ontstaan
  • Nestkasten ophangen
  • Aanplanten fruitbomen die in verbinding staan met dicht struweel
 • Informeren van terreineigenaars en -beheerders en hen aanmoedigen om beschermingsmaatregelen te treffen

Wat kan je zelf doen?

Pas je tuin aan

 • Eikelmuizen eten naast vruchten ook insecten en slakjes. Zorg dus voor variatie in de tuin met vele natuurlijk ingerichte hoekjes.
 • Plant een soortenrijke heg of houtkant met bloeiende en/of vruchtdragende struiken.
 • Zorg voor klimopbegroeiing, bv. op je omheining of garage of tegen een kale muur.
 • Plant verschillende fruitbomen en zorg dat ze via een veilige route (= niet enkel via de grond) bereikbaar zijn.
 • Creëer beschutte plekjes in de tuin met wat dood hout en braamstruweel.
 • Van plan om te snoeien? Doe het niet te vaak en niet te veel in één keer. Snoeien doe je best in de winter wanneer de eikelmuizen op een andere plaats dan je haag in winterslaap zijn.
 • Hang een nestkast speciaal voor de eikelmuis.
 • Heb je een kat? Hou ze binnen. ’s Nachts voor de eikelmuizen en overdag voor de vogels.
 • Gebruik geen vergif zoals rattenvergif of slakkenkorrels.
 • Heb je een kleine tuin? Plant dan één enkele vruchtdragende boom of struik of raap op ergens anders wat valfruit en noten bij elkaar en leg ze op een voederplank op een veilige plek in de tuin (bijvoorbeeld bereikbaar vanuit de struiken of een met klimop begroeide muur). 

Hoe wilder je tuin, hoe beter voor de eikelmuis en vele andere diertjes. Wees dus vooral lui! (Goedele Verbeylen, Natuurpunt Studie)

Provinciale subsidies

Het project kreeg een subsidie voor duurzame biodiversiteitsprojecten van 74.980 euro

Een vraag over dit of een ander duurzaam biodiversiteitsproject?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:30 uur.

subsidiesnatuur [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Gepubliceerd op

10 november 2021