Raamcontract energiemakelaar

Maak gebruik van ons raamcontract voor de inzet van een energiemakelaar. Je krijgt toegang tot een zorgvuldig geselecteerde groep studiebureaus en de middelen om een energiemakelaar in te schakelen. Wij staan je bij in het hele proces. 

Snel naar

Waarom kiezen voor een energiemakelaar?

Streeft jouw gemeente naar een duurzame warmtevoorziening? Dan is een energiemakelaar een goed idee. Maar wat doet zo'n energiemakelaar precies?

Een energiemakelaar:

 • Brengt lokale besturen, bedrijven met restwarmte, ontwikkelaars van infrastructuur, energiecoöperaties en potentiële klanten samen. Door overleg en samenwerking ontstaan nieuwe kansen voor duurzame energieprojecten.
 • Adviseert en begeleidt:
  • Hoe pak je een warmteproject aan? Wie moet je betrekken? Welke stappen zijn nodig?
  • Hoe financier je het project? Welke subsidies zijn er?
  • Hoe koppel je je project aan eventuele andere initiatieven, bijvoorbeeld bij grote woningbouwprojecten?
 • Helpt bij het opstellen van een intentie- of samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst legt de basis voor de daadwerkelijke realisatie van het warmteproject.
 • Coördineert het project en begeleidt bij de uitwerking van een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoord businessmodel.

Geldigheidsduur van het raamcontract

Je kan gebruik maken van dit raamcontract tot 16 mei 2028 of tot het budget is opgebruikt.

Geselecteerde studiebureaus

 1. Kelvin Solutions bv
 2. Transition Stories bv in samenwerking met Ingenium nv en Equator Advocaten bvba
 3. Antea Belgium nv in samenwerking met Levuur bv, Rebel Advisory nv en Deloitte Legal-Lawyers bv
 4. Sweco Belgium bv in samenwerking met Extraqt bv en SuMa Consulting bv
 5. Become 9 VOF in samenwerking met EHC Invest bv, Lelosa bv, Voxergy bv en OVDB-advocatuur vof
 6. Arcadis Belgium nv in samenwerking met DLA Piper UK LLP en Common Ground bc

Voor wie?

 • Lokale overheden en aanbestedende entiteiten in onze provincie
 • Eigen provinciale diensten zoals Leefmilieu, Ruimtelijke Planning, Wonen …
 • De POM Vlaams-Brabant, Vlabinvest APB, Erfgoedstichting Vlaams-Brabant
 • Klimaatprojecten
 • Gebiedsgerichte strategische projecten

Budgetten

Het raamcontract heeft een budget van 1.000.000 euro

 • Provinciale diensten kunnen tot 400.000 euro gebruiken,  andere organisaties tot 600.000 euro kunnen benutten.
 • Wordt een project gestart door een provinciale dienst? Dan betaalt de provincie het volledige bedrag. Voor andere projecten is het lokale bestuur of de aanbestedende partij verantwoordelijk voor de volledige financiering.

Welke projecten?

 • Geselecteerde startkansen en opportuniteiten voor een warmtetransitie uit het warmteplan of warmtenetscreening. Door de warmtevraag te bundelen in clusters (warmteclusters tussen publieke gebouwen, scholen, sportinfrastructuur, appartementen en sociale wijken: ) kunnen we efficiënter gebruikmaken van warmtebronnen. Denk aan het delen van warmte tussen verschillende gebouwen via een warmtenet of een gezamenlijke warmtepompinstallatie.
 • Bedrijventerreinen omvormen tot energiegemeenschappen en samenwerken aan duurzame energieopwekking en -gebruik
 • Andere kansrijke energietransitieprojecten: naast warmte zijn er nog andere mogelijkheden voor energietransitie. Denk aan groene waterstof, geothermie, biomassa ...

Hoe verloopt de procedure?

Voor elke deelopdracht organiseren we een mini-competitie tussen de geselecteerde bureaus. Voor de provinciale raamcontracten volgen we een vast stappenplan.

Stappenplan voor provinciale raamcontracten

 1. Mail je interesse voor de afname van een deelopdracht met een korte beschrijving van jouw project naar energiemakelaar [at] vlaamsbrabant.be (energiemakelaar[at]vlaamsbrabant[dot]be)
 2. Wij onderzoeken jouw vraag. Bij groen licht krijg je een template  van opdrachtformulering/bestek. Op basis van deze template werk je de opdrachtformulering/bestek uit voor jouw project en geef je ons de goedkeuring voor de volgende stappen.
 3. Wij bezorgen jouw goedgekeurde opdrachtformulering/bestek aan de geselecteerde bureaus volgens de bepalingen van het bestek van het raamcontract, meer bepaald via mini-competitie.
 4. Jij ontvangt en beoordeelt de offertes en wijst de opdracht toe.
 5. De gunningsbeslissing stuur je door naar de dienst leefmilieu van de provincie.

Zo krijg jij een professionele ondersteuning op maat. En behouden wij het overzicht op de lopende opdrachten en de uitgegeven budgetten.
 

Meer weten over dit aanbod?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

energiemakelaar [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 5 werkdagen.