Verzekering Uitleendienst Vlaams-Brabant

De verzekering dekt schade en brand. Elektronische apparatuur is bijkomend verzekerd voor diefstal ('all-risk'- verzekering). Komt de verzekering tussen, dan ben je nog steeds de vrijstelling (in de volksmond de franchise) verschuldigd van 500 euro.
 

Diefstal

Er is sprake van diefstal wanneer deze gepleegd werd met braak, geweldplegingen of
bedreiging, inklimming, gebruik van valse/gestolen of verloren sleutels, door een persoon die
heimelijk is binnengeslopen of zich heeft laten insluiten.

Zijn er geen sporen, dan moet je dit met camerabeelden aantonen. 

Laat je het verzekerde materiaal achter in een onbemand voertuig (inclusief aanhangwagen), dan gelden enkele bijkomende regels:

 • Overdag
  • Voertuig is uitgerust met volledig stijf koetswerk
  • Materiaal bevindt zich in de koffer 
  • Voertuig is op slot 
  • Alarmsysteem ingeschakeld
 • ’s Nachts (tussen 22u en 5u)
  • Voertuig staat in een gesloten garage die niet toegankelijk is voor het publiek
  • Diefstal met sporen van braak

Ben je slachtoffer van diefstal, verwittig dan altijd de politie. Vraag na je verhoor een kopie van het PV voor de verzekering. 

Verwittig zo snel mogelijk de uitleenbalie en stuur een kopie van het PV naar uitleendienst [at] vlaamsbrabant.be (uitleendienst[at]vlaamsbrabant[dot]be).

Schade

Bij schade verwittig je de uitleendienst zo snel mogelijk via uitleendienst [at] vlaamsbrabant.be (uitleendienst[at]vlaamsbrabant[dot]be)

Wanneer je de materialen terugbrengt, beschrijf je de schade op het afhaalformulier, samen met de verantwoordelijke van de uitleendienst.