Springstofvergunning

Wanneer heb je een vergunning nodig voor de opslag en/of bewerking van springstoffen (bv. vuurwerk)?

Snel naar

Wanneer heb je een springstofvergunning nodig?

 • Je hebt geen vergunning nodig voor de opslag van een hoeveelheid feest- en seinvuurwerk met minder dan 1 kg erin vervatte explosieve stoffen (pyrotechnische sas).
 • Voor alle andere springstoffen heb je wel een vergunning nodig.

Welke springstofvergunning heb je nodig?

Er zijn 2 klassen springstofvergunningen:

Klasse 1 - aanvraag via het provinciebestuur

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant beslist over de aanvragen van de fabrieken en opslagplaatsen van de eerste klasse:

 • Springstoffenfabrieken (inrichtingen voor de bereiding, behandeling of verwerking van springstof)
 • Opslagplaatsen met spektakelvuurwerk
 • Opslagplaatsen voor springstoffen met grotere hoeveelheden dan klasse 2
   

Klasse 2 - aanvraag via het gemeentebestuur

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvragen van fabrieken en opslagplaatsen van de tweede klasse:

 • Werkplaatsen voor het laden van jachtpatronen bij wapensmeden en andere kleinhandelaars.
 • Opslagplaatsen voor springstoffen, waarvan de inhoud beperkt is tot:
  • 50 kg salpeterkruit en rookzwak kruit
  • 500 kg veiligheidslonten voor mijnwerkers
  • Veiligheidspatronen voor draagbare wapens met maximum 500 kg kruit
  • 200.000 Flobertpatronen zonder kruit en slaghoedjes voor veiligheidspatronen voor draagbare wapens
  •  25 kg pyrotechnische sas in feest- en seinvuurwerk
 • De volgende springstofopslagplaatsen zijn onderworpen aan een bijzondere vergunningsregeling:
  • Ondergrondse ingerichte C opslagplaatsen (zie artikel 241)
  • D opslagplaatsen (zie artikel 245 & 247)
  • G opslagplaatsen (zie artikel 255 & 256)
    

Hoe vraag je een springstofvergunning aan?

Klasse 1 springstofvergunning - aanvraag via het provinciebestuur

 • Bezorg 2 papieren exemplaren van het vergunningsdossier aan: Provincie Vlaams-Brabant - dienst vergunningen - Provincieplein 1 - 3010 Leuven
 • Vermeld in je vergunningsaanvraag:
  • Naam, voornaam en woonplaats van de aanvrager
  • De aard van de inrichting, het doel van het bedrijf, de gebruikte apparaten en procedures, de aard en het vermogen van elke motor, de hoeveelheden geproduceerde of opgeslagen producten
  • Het aantal werknemers
  • De genomen maatregelen om de hinder voor de werknemers, de buren van de inrichting en het publiek, te voorkomen of te verminderen
 • Voeg volgende documenten toe aan je vergunningsdossier:
  • Een plan met duidelijke schaal met de ligging van de lokalen en de werkhuizen, magazijnen en toestellen
  • Bij aanvragen voor een fabriek of een opslagplaats van de eerste klasse:
   • Een uittreksel uit het kadastraal plan met de percelen die gelegen zijn binnen een straal van 100 meter rond inrichting, met vermelding van de namen van de eigenaars

Klasse 2 springstofvergunning - aanvraag via het gemeentebestuur

 • Neem contact op met de gemeente waar je springstoffabriek of -opslagplaats gevestigd is.

Opgelet: afhankelijk van de hoeveelheden opgeslagen of verwerkte springstoffen, kan de Vlarem-wetgeving van toepassing zijn. Check de rubrieken 17 en/of 38 van de indelingslijst van Vlarem I. In dit geval doe je ook een omgevingsvergunningsaanvraag.

Nog een vraag over springstofvergunningen?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

omgevingsvergunning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.