Indienen van een omgevingsaanvraag in eerste aanleg

Wil je een omgevingsvergunning aanvragen in eerste aanleg bij de provincie Vlaams-Brabant? Dien je aanvraag in via het digitaal omgevingsloket.

Snel naar

Waarvoor moet je een omgevingsvergunning aanvragen?

 1. Stedenbouwkundige handelingen
 2. Verkavelingsaanvragen
 3. Exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 4. Kleinhandelsactiviteiten
 5. Wijzigingen van de vegetatie (vermeld in artikel 9bis, §7, en artikel 13, §4 en §5, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu)

Op 27 november 2015 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit goed bij het decreet over de omgevingsvergunning van 23 april 2014. Dit besluit werd gepubliceerd op 23 februari 2016 en trad in werking op 23 februari 2017. Vanaf 1 januari 2018 is dit in alle gemeenten van toepassing. Met dit omgevingsdecreet worden bovenstaande aanvragen via één procedure behandeld.

Voor welke omgevingsaanvragen moet je bij de provincie zijn?

Volgende aanvragen dien je in eerste aanleg in bij de provincie Vlaams-Brabant:

 • Aanvragen die volgens de indelingslijst gaan over een klasse I-bedrijf en alle ingrepen aan deze bedrijven (wijziging van de voorwaarden, overdracht, omzetting onbepaalde duur, bijstellingen, meldingen…) inclusief de hiermee verbonden stedenbouwkundige handelingen.
  (meer informatie vind je in het omgevingsloket van de Vlaamse overheid)
 • Projecten die op de lijst van provinciale projecten staan, zoals vastgesteld bij besluit van 13 februari 2015.
  (meer informatie vind je in het omgevingsloket van de Vlaamse overheid)
 • Projecten op het grondgebied van twee of meer gemeenten.

Hoe dien je een aanvraag voor een omgevingsvergunning in?

Dien je aanvraag online in via het digitaal omgevingsloket

In sommige gevallen volgt er na indienen nog een openbaar onderzoek en een adviesronde.

Wat kost een aanvraag voor een omgevingsvergunning?

Dien je een aanvraag of bijstelling in? Dan betaal je als indiener een dossiervergoeding.

Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de dossiervergoeding:

 • € 500 voor dossiers in eerste aanleg die worden behandeld via de gewone procedure (aanvragen en bijstellingen)
 • € 250 voor dossiers in eerste aanleg die worden behandeld via de vereenvoudigde procedure
 • € 50 voor meldingen (overdrachten, stopzettingen,…)

Je betaalt één dossiervergoeding per aanvraag en dit vóór je je aanvraag indient. Omvat je aanvraag zowel een aanvraag volgens de gewone procedure als een overdracht? Dan betaal je het hoogste tarief.

Je schrijft het bedrag over op het rekeningnummer:

 • IBAN: BE55 0910 2163 2544
 • BIC: GKCCBEBB
 • Op naam van de Provincie Vlaams-Brabant - diverse ontvangsten - Provincieplein 1 - 3010 Leuven met vermelding van “RMT-VGN-naam gemeente(n) aanvraag + naam indiener van de aanvraag of het verzoek.

  Nog een vraag over een omgevingsvergunning?

  Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

  omgevingsvergunning [at] vlaamsbrabant.be

  Antwoord binnen 2 werkdagen.