Aanbod voor lokale besturen

Toegankelijkheidsadvies voor lokale besturen en controle bouwaanvragen op toegankelijkheidswetgeving.

Snel naar

Helpdesk

Algemene snelle informatie over toegankelijkheid:

Basispakket van 20 uren gratis toegankelijkheidsadvisering voor lokale besturen (op jaarbasis)

Dit basispakket kan je gebruiken voor:

  1. Totaaladvies voor projecten, nieuwbouw of verbouwing, van gebouwen of buiteninfrastructuur (wegen, pleinen, speelpleinen, groenaanleg …): volledig traject vanaf het voorontwerp tot de oplevering voor projecten in eigendom of in gebruik van de lokale overheid.
  2. Toegankelijkheidsdoorlichting van bestaande gebouwen of buiteninfrastructuur.
    We toetsen de infrastructuur op toegankelijkheid, duiden de knelpunten aan en stellen een actieplan voor met de uit te voeren werken in orde van belangrijkheid om de infrastructuur toegankelijk te maken.

Procedure: Het ingevuld aanvraagformulier (één A4) bezorg je aan karl.thiry [at] vlaamsbrabant.be, Inter neemt daarna binnen de 7 dagen contact met je op om een oriënteringsvergadering te beleggen. Op deze vergadering spreken we het verder verloop af.

Toegankelijkheidsscreening van bestaande gebouwen of buiteninfrastructuur

Zowel knel- als pluspunten nemen we op wanneer we de infrastructuur toetsen op toegankelijkheid. Nadien stellen we een summier actieplan voor met de uit te voeren werken in functie van nodige budgetten om de infrastructuur toegankelijk te maken.

Wanneer een gebouw wordt onderworpen aan een toegankelijkheidsscreening, vind je het resultaat terug in de Toevla-databank.

Deze screeningen voeren we enkel op aanvraag uit, gemeenten kunnen hiervoor gebruik maken van de 20 gratis adviesuren.

Ondersteunen bij het beoordelen van bouwaanvragen op het gebied van toegankelijkheid

We toetsen de plannen aan de normen van de Vlaamse Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid en maken een niet-bindend advies. Dit advies mag je binnen de dertig dagen na ontvangst van het dossier verwachten.

Per gemeente behandelen we zo maximaal 12 dossiers per jaar en dit volledig gratis! Bij meer dossiers factureert Inter de geleverde advieskosten rechtstreeks aan de opdrachtgever.

Procedure:

  • plannen met een begeleidende aanvraagbrief bezorg je aan Inter, Belgiëplein 1 te 3510 Hasselt (ook elektronisch via digitaal loket).
  • een kopie van de aanvraagbrief maak je over aan Karl Thiry (dus niet de plannen).

Screening parkeerplaatsen

In 2016 en 2017 heeft On Wheels een uitgebreide screening gedaan van alle aangepaste parkeerplaatsen in hun gemeente. Via uitgebreide filters kan je nagaan welke plaatsen voldoen aan de wetgeving en welke niet.

Een gratis login kan aangevraagd worden bij robin [at] onwheelsapp.com

Provinciale subsidiereglementen

Het toegankelijkheidsadvies is volledig gratis voor de aanvrager! De provincie Vlaams-Brabant draagt deze kosten voor jou!

Procedure: bij de subsidieaanvraag voeg je een verklaring van toegankelijkheidsadvies toe, opgesteld door Inter. Afhankelijk van de aard van de uit te voeren werken brengt Inter een bezoek ter plaatse.

Meer info over subsidies en toegankelijkheid

Overzicht provinciale subsidies

Het organiseren van vormingen

Wij bieden volgende specifieke pakketten over toegankelijkheid aan:

  1. Vormingspakket 1: vorming voor de technische diensten – Binnendiensten – Deel patrimonium, Ruimtelijke Ordening (afdeling bouwtoelatingen).
  2. Vormingspakket 2: vorming voor de technische diensten – Binnendiensten – Deel openbare Werken (afdeling wegen en verkeer), mobiliteit.
  3. Vormingspakket 3: vorming voor de technische diensten – Buitendiensten (uitvoeringsdienst voor werken in eigen beheer).
  4. Vormingspakket 4: vorming voor groendiensten – Buitendienst

Organiseren van overlegmomenten (rondetafelgesprekken)

Minstens één maal per jaar organiseren we rondetafelgesprekken waarin we actuele onderwerpen in verband met toegankelijkheid bespreken. Deze vinden plaats in de omgeving Leuven, Diest, Wemmel en Sint-Pieters-Leeuw.