Taalstimulering Nederlands

Subsidie voor projecten die anderstalige inwoners in de provincie Vlaams-Brabant stimuleren om Nederlands te leren. 

Snel naar

Wat?

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de bewezen kosten met een maximum van 15.000 euro en voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Maximaal 2x hetzelfde project per begunstigde

Opgelet! Heeft je project deze subsidie al 1x of meermaals ontvangen onder het voorgaande subsidiereglement (oktober 2016)? Dan kan je nu nog maximaal 1x deze subsidie ontvangen.

Volgende kosten komen wel in aanmerking:

  • Werkings- en personeelskosten

Volgende kosten komen niet in aanmerking:

  • Kosten die door een andere overheid gesubsidieerd worden in het kader van andere reglementen.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor lokale besturen, feitelijke verenigingen, vzw’s en/of scholen.

Procedure

  1. Dien uiterlijk 3 maanden voor de start van het project een digitale aanvraag in bij de provincie Vlaams-Brabant.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

vlaamskarakter [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.