Investeringen in nieuwe dierenasielen

Investeringssubsidie voor een nieuw dierenasiel of de uitbreiding van een bestaand erkend dierenasiel in Vlaams-Brabant.

Snel naar

Wat?

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de kosten met een maximum van 150.000 euro.


De subsidie wordt toegekend op basis van:

 • Spreiding/grootste nood van de aangevraagde projecten
 • Aantal bijkomende opvangplaatsen
 • Diersoorten die opgevangen worden
 • Aanwezigheid van goedgekeurde omgevingsvergunning
 • Samenwerkingen met andere partners


Deze kosten komen in aanmerking voor subsidie:

 • Kosten voor de aankoop van grond en/of gebouw voor de realisatie van een nieuw erkend dierenasiel
 • Kosten gerelateerd aan de bouw van een constructie die tot doel heeft een erkend dierenasiel te realiseren.

Voor wie?

Vennootschappen, verenigingen en lokale besturen die:

 • Gelegen zijn in de provincie Vlaams-Brabant.
 • Bijkomende opvangplaatsen voor dieren realiseren.
 • Erkend zijn als dierenasiel op het moment van uitbetaling van het saldo.

Procedure

Dien je aanvraag met het volledige dossier digitaal in ten laatste 31 juli van elk kalenderjaar.

 1.  via de knop 'Online aanvragen', voeg het ingevulde aanvraagdocument onderaan deze pagina (enkel deel 2 invullen) toe als bijlage bij je online aanvraag.
 2. of vul het aanvraagdocument onderaan deze pagina volledig in (deel 1 en 2) en verstuur dit via mail naar dierenbeleid [at] vlaamsbrabant.be (dierenbeleid[at]vlaamsbrabant[dot]be)

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

dierenbeleid [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.