Flankerend onderwijsbeleid

Subsidie voor onderwijsinitiatieven die aansluiten op de accenten van het provinciaal flankerend onderwijsbeleid.

Snel naar

Wat?

De accenten van het provinciaal flankerend onderwijsbeleid zijn:

 • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt met de nadruk op techniek;
 • Armoede, gezonde voeding en gezondheidskloof.

Wij dagen mensen uit om rond deze thema's het onderwijs te ondersteunen door:

 • In te spelen op recente ontwikkelingen.
 • Problemen op een creatieve manier op te lossen.

Het initiatief kan vernieuwend zijn op verschillende vlakken: instrumenten, methodiek, doelgroep, samenwerking, ... Belangrijk is dat het initiatief andere scholen en organisaties inspireert.

De provincie kent eenmalig deze subsidie toe die niet meer mag bedragen dan de maximumkosten van het initiatief, met een grens van:

 • 2.500 euro voor aanvragen van individuele onderwijsinstellingen.
 • 5.000 euro voor aanvragen van verenigingen en samenwerkingsverbanden.

Voor wie?

 • Onderwijsinstellingen, voor zover het initiatief ten goede komt van vestigingsplaatsen gelegen in Vlaams-Brabant.
 • Verenigingen, indien het initiatief ten goede komt van onderwijsinstellingen gelegen in Vlaams-Brabant.
 • Samenwerkingsverbanden, indien het initiatief ten goede komt van onderwijsinstellingen gelegen in Vlaams-Brabant.

Procedure

 1. Dien je aanvraag digitaal in:
  • Voor initiatieven die starten tussen 1 januari en 30 juni, ten laatste op 15 september van het voorgaande jaar.
  • Voor initiatieven die starten tussen 1 juli en 31 december, ten laatste op 15 april van datzelfde jaar.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

onderwijs [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.