Flankerend onderwijsbeleid

Subsidie voor onderwijsinitiatieven die aansluiten op de accenten van het provinciaal flankerend onderwijsbeleid.

Snel naar

Wat?

De accenten van het provinciaal flankerend onderwijsbeleid zijn:

 • Bevorderen van gekwalificeerde uitstroom. Bijvoorbeeld:
  • Leermotivatie verbeteren door leerlingen kennis en vaardigheden te laten oefenen in een realistische werkomgeving.
  • Motiverende werkplekken aanbieden
  • Stagebegeleiders opleiden tot motiverende en verbindende coaches
  • Bevorderen van een verbindend en begrenzend klimaat
  • Voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag
 • Bevorderen van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld:
  • Positieve keuze voor T/BSO bevorderen
  • Implementatie van techniek/ STEM in het onderwijs met aandacht voor duurzame technieken
  • Ondernemingszin stimuleren en ontwikkelen
  • Arbeidsmarktcompetenties en –vaardigheden bevorderen
  • Inzetten op kwalitatieve stageplaatsen, werkplekleren en duaal leren

Wij dagen mensen uit om rond deze thema's het onderwijs te ondersteunen door:

 • In te spelen op recente ontwikkelingen.
 • Problemen op een creatieve manier op te lossen.

Het initiatief kan vernieuwend zijn op verschillende vlakken: instrumenten, methodiek, doelgroep, samenwerking, ... Belangrijk is dat het initiatief ten goede komt van onderwijsinstellingen in Vlaams-Brabant.

De subsidie bedraagt max. € 5.000.

Voor wie?

 • Onderwijsinstellingen
 • Feitelijke verenigingen
 • Vzw's
 • Openbare besturen
 • Bedrijven

Elk initiatief dat zich inzet en richt naar leerlingen/cursisten, leerkrachten/docenten, onderwijsteams, … in Vlaams-Brabant van kleuteronderwijs tot volwassenenonderwijs kan een subsidieaanvraag indienen.

Procedure

Dien je aanvraag digitaal in:

 • Voor initiatieven die starten tussen 1 januari en 30 juni, ten laatste op 1 oktober van het voorgaande jaar.
 • Voor initiatieven die starten tussen 1 juli en 31 december, ten laatste op 1 april van hetzelfde jaar.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

onderwijs [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.