Flankerend onderwijsbeleid

Subsidie voor onderwijsinitiatieven die aansluiten op de accenten van het provinciaal flankerend onderwijsbeleid.

Snel naar

Wat?

De accenten van het provinciaal flankerend onderwijsbeleid zijn:

 • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt met de nadruk op techniek
 • Bevorderen van gekwalificeerde uitstroom

Wij dagen mensen uit om rond deze thema's het onderwijs te ondersteunen door:

 • In te spelen op recente ontwikkelingen.
 • Problemen op een creatieve manier op te lossen.

Het initiatief kan vernieuwend zijn op verschillende vlakken: instrumenten, methodiek, doelgroep, samenwerking, ... Belangrijk is dat het initiatief ten goede komt van onderwijsinstellingen in Vlaams-Brabant.

De provincie kent eenmalig deze subsidie toe die niet meer mag bedragen dan de maximumkosten van het initiatief, met een grens van 5.000 euro.

Voor wie?

 • Onderwijsinstellingen
 • Feitelijke verenigingen
 • Vzw's
 • Openbare besturen
 • Bedrijven

Procedure

 1. Dien je aanvraag digitaal in:
  • Voor initiatieven die starten tussen 1 januari en 31 december, ten laatste op 1 oktober van het voorgaande jaar.
  • Voor initiatieven die starten tussen 1 juli en 31 augustus het volgende jaar, ten laatste op 1 april van datzelfde jaar.
 2. In afwijking van art.4 §3 van het subsidiereglement is er in geen indiendatum op 1 oktober 2020. De eerste indiendatum voor dit reglement is 1 april 2021.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

onderwijs [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.