Pacht

De wet tot beperking van de pachtprijzen van 4 november 1969 voorziet een wettelijk kader dat de maximale toegelaten prijzen voor de pacht van landbouwgronden en in pacht gegeven landbouwgebouwen bepaalt.

Snel naar

Voorkeursnormen voor gemeenten en openbare instellingen

Gemeenten en openbare instellingen (bijvoorbeeld kerkfabrieken) hebben vaak grond in eigendom. Om die grond te kunnen verpachten, moet er een openbare aanbesteding gebeuren. Wanneer bij de toekenning het hoogste bod meer bedraagt dan de toegelaten pachtprijs, zijn de provinciale voorkeursnormen van toepassing. Aan de verpachtende besturen en instellingen wordt aangeraden om de voorkeursnormen ook toe te passen indien meerdere biedingen de maximumpachtprijs bereiken of - zonder de maximumpachtprijs te bereiken - een identiek hoogste bod vermelden.

Voor Vlaams-Brabant werden de voorkeursnormen het laatst vastgelegd op 6 oktober 2016. Deze normen zijn van toepassing bij verpachtingen waarbij de bekendmaking gebeurt vanaf 1 november 2016. Wanneer is welke versie van de normen van toepassing? Zie hier een overzicht:

 • de normen van 6 oktober 2016 (zie onderaan: ‘Voorkeursnormen pacht 2016 aangepast’) bij bekendmaking vanaf 1 november 2016
 • de normen van 7 juli 2016 (zie onderaan: ‘Voorkeursnormen pacht 2016’) bij bekendmaking van 1 september 2016 tot en met 31 oktober 2016
 • de normen van 2004 (zie onderaan: ‘Voorkeursnormen pacht 2004’) bij bekendmaking vóór 1 september 2016.

De verschillende versies van de normen en een presentatie over de voorkeursnormen (‘Toelichting voorkeursnormen pacht’), vind je onderaan deze pagina.

Pachtprijs

De maximale pachtprijzen kan je berekenen met volgende formule: niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het pachtgoed vermenigvuldigd met de pachtprijzencoëfficiënt van de betrokken landbouwstreek.
De pachtprijzencoëfficiënten worden om de drie jaar herzien. De maximale prijzen die nu gelden, werden gepubliceerd in Het Staatsblad van 13 december 2022.

Onderstaand vind je de pachtprijzencoëfficiënten voor goederen gelegen op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant voor de periode 13 december 2022 tot en met 12 december 2025.

 • Gronden
  • Zandstreek: 7,93
  • Kempen: 12,74
  • Zandleemstreek: 6,65
  • Leemstreek: 5,31
 • Gebouwen
  • Voor alle landbouwstreken in Vlaams-Brabant: 9,15

Grenzen landbouwstreken

De grenzen tussen de verschillende landbouwstreken zijn bij wet bepaald. Deze zijn relevant voor volgende gebieden in Vlaams-Brabant:

 • Kempen-Zandstreek
 • Zandstreek-Zandleemstreek
 • Zandleemstreek-Leemstreek

De opsommingen van de grenslijnen vind je onderaan deze pagina. Via het Geoloket landbouw krijg je een beeld van de landbouwstreken in Vlaanderen via de interactieve kaart.

Nog een vraag over pacht?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

landbouwloket [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.