Overheidsopdrachten

Openbare aanbestedingen en lastenboeken van de provincie Vlaams-Brabant.

Snel naar

Wetgeving overheidsopdrachten

In toepassing van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten schrijft het provinciebestuur Vlaams-Brabant regelmatig overheidsopdrachten uit volgens de gunningsprocedure van een aanbesteding, offerteaanvraag of onderhandelingsprocedure, met naleving van de wettelijke bekendmakingsregels.

Bekendmaking via E-notification

Overheidsopdrachten worden, in geval van een verplichte nationale of Europese bekendmaking, elektronisch gepubliceerd via E-notification. Via de links in onderstaand overzicht kan je elke bekendmaking, met daarbij horende opdrachtdocumenten, consulteren.

Lopende overheidsopdrachten

Publicatie voor het ontwerp en de herinrichting van de speeltuin Marsianenland in provinciedomein De Halve Maan te Diest

 • Aard opdracht: opdracht voor werken
 • Titel van opdracht: ontwerp en herinrichting van de speeltuin Marsianenland
 • Soort Opdracht: Vereenvoudigde Onderhandeling met Voorafgaande Bekendmaking
 • Plaats van uitvoering: Provinciedomein Halve Maan Diest, Omer Vanaudenhovenlaan 48, 3290 Diest
 • Datum opening offertes: dinsdag 16 november 2021 om 10u30
 • Link naar de documenten
 • Vragen: Kristien Verwimp - 016 26 75 31 - kristien.verwimp [at] vlaamsbrabant.be
   

Publicatie voor de restauratie van de brug ‘Oud Dorp’ in provinciedomein Huizingen

 • Aard opdracht: opdracht voor werken
 • Titel van opdracht: Restauratie van de brug ‘Oud Dorp’
 • Soort Opdracht: Vereenvoudigde Onderhandeling met Voorafgaande Bekendmaking
 • Plaats van uitvoering: Provinciedomein Huizingen, henry Torleylaan 100, 1654 Beersel
 • Datum opening offertes: dinsdag 16 november 2021 om 10u30
 • Link naar de documenten
 • Vragen: Jean-Michel Van de Putte - 016 26 75 30 - jeanmichel.vandeputte [at] vlaamsbrabant.be
   

Publicatie voor het ontwerp en de bouw van een uitkijktoren in de Grote Getevallei

 • Aard opdracht: opdracht voor werken
 • Titel van opdracht: ontwerp en bouw van een uitkijktoren in de Grote Getevallei
 • Soort Opdracht: Mededingingsprocedure met onderhandeling, stap 1: kandidatuurstelling
 • Plaats van uitvoering: Natuurgebied de Grote Ge(k)te, Dotermontstraat te 3350 Linter
 • Datum opening offertes: dinsdag 30 november 2021 om 10u30
 • Link naar de documenten
 • Vragen: Jean-Michel Van de Putte - 016 26 75 30 - jeanmichel.vandeputte [at] vlaamsbrabant.be

Meer weten over E-procurement (E-notification en E-tendering)

Is jouw onderneming nog niet geregistreerd voor gebruik van E-notification of E-tendering? Heb je problemen om je aan te melden? Voor deze en andere vragen kan je gratis terecht bij de helpdesk E-procurement: e.proc [at] publicprocurement.be of tel. 02 740 80 00.

Alle informatie vind je tevens op de website www.publicprocurement.be. Bij de FAQ vind je handige handleidingen voor E-notification en E-tendering, specifiek opgemaakt voor ondernemingen.

Nog een vraag over overheidsopdrachten?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

aankoopcel [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.