Overheidsopdrachten

Openbare aanbestedingen en lastenboeken van de provincie Vlaams-Brabant.

Snel naar

Wetgeving overheidsopdrachten

In toepassing van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten schrijft het provinciebestuur Vlaams-Brabant regelmatig overheidsopdrachten uit volgens de gunningsprocedure van een aanbesteding, offerteaanvraag of onderhandelingsprocedure, met naleving van de wettelijke bekendmakingsregels.

Bekendmaking via E-notification

Overheidsopdrachten worden, in geval van een verplichte nationale of Europese bekendmaking, elektronisch gepubliceerd via E-notification. Via de links in onderstaand overzicht kan je elke bekendmaking, met daarbij horende opdrachtdocumenten, consulteren.

Lopende overheidsopdrachten

Ruiming onbevaarbare waterlopen 2de categorie Demerbekken 2020

 • Aard opdracht: opdracht voor werken
 • Titel van opdracht: grondige ruiming van onbevaarbare waterlopen van tweede categorie in het Demerbekken 2020
 • Soort opdracht: openbare procedure
 • Datum opening offertes: dinsdag 6 oktober 2020 om 10:30 uur.
 • Weblink: e-Tendering
 • Vragen: Dieter Croonenborghs, tel. 016 26 75 77 of waterwerken [at] vlaamsbrabant.be

Publicatie voor het bouwen van een klassenbouw voor de Tuinbouw in de Wijnpers te Leuven

 • Aard opdracht: opdracht voor werken
 • Titel van opdracht: Bouwen van klassen Tuinbouw in de Wijnpers te Leuven
 • Soort opdracht: Mededingingsprocedure met onderhandeling
 • Plaats van uitvoering: Campus Wijnpers Leuven, Mechelsevest 72, 3000 Leuven
 • Datum opening offertes: dinsdag 8 september 2020 om 10:30 uur.
 • Weblink: e-Tendering
 • Vragen: Jan Vanluchene, tel. 016 26 75 58 of jan.vanluchene [at] vlaamsbrabant.be

Meer weten over E-procurement (E-notification en E-tendering)

Is jouw onderneming nog niet geregistreerd voor gebruik van E-notification of E-tendering? Heb je problemen om je aan te melden? Voor deze en andere vragen kan je gratis terecht bij de helpdesk E-procurement: e.proc [at] publicprocurement.be of tel. 02 740 80 00.

Alle informatie vind je tevens op de website www.publicprocurement.be. Bij de FAQ vind je handige handleidingen voor E-notification en E-tendering, specifiek opgemaakt voor ondernemingen.

Nog een vraag over overheidsopdrachten?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

aankoopcel [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.