Vlabinvest

Vlabinvest apb (Autonoom ProvincieBedrijf) heet voluit het Agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant. Zij voorziet een aanbod aan betaalbare woningen en kavels in de Vlaamse rand rond Brussel. Daarnaast keert ze subsidies uit aan zorgvoorzieningen die investeren in infrastructuur.

Info

Telefoon

E-mail

info [at] vlabinvest.be