Organogram

Schematisch overzicht van de interne werking van het provinciebestuur in Vlaams-Brabant.

Snel naar

Organogram van de administratieve organisatie: algemene beschrijving

De provincie Vlaams-Brabant wordt bestuurd door de provincieraad, de deputatie en de gouverneur. De provincieraad is het wetgevende orgaan van het provinciebestuur. De deputatie is het dagelijks bestuur van de provincie. De gouverneur is de vertegenwoordiger of "commissaris" van de federale en Vlaamse regering in onze provincie.

De politieke verantwoordelijken nemen de beslissingen en de ambtenaren doen beleidsvoorbereidend werk en voeren de beslissingen ook uit. Aan het hoofd van de provinciale administratie staat de provinciegriffier. De provinciegriffier is de voorzitter van het managementteam, waar hij zich laat bijstaan door de directeurs.

In de provincie Vlaams-Brabant zijn er 7 directies. 3 Directies hebben een ondersteunde rol: de directie financiën (met aan het hoofd de financieel beheerder), de directie stafdiensten en de directie ondersteuning. Deze directies ondersteunen de 4 overige: de directie vrije tijd, de directie ruimte, de directie mens, de directie kenniseconomie. Elke directie bestaat uit een aantal diensten en/of cellen.

Organogram van de administratieve organisatie: tekstversie

 • Provincieraad
 • Deputatie
 • Provinciegriffier - Directeur adjunct-provinciegriffier
 • Financieel beheerder
 • Stafdiensten
  • communicatiedienst
  • juridische dienst
  • IDWM
  • griffiedienst
 • Directie financiën
  • dienst financiën
 • Directie ondersteuning
  • Dienst facilitair beheer
  • Dienst informatie en technologie
  • Dienst personeel en organisatie
 • Directie kenniseconomie
  • dienst onderwijs
   • De Wijnpers
   • PISO
   • PSBO De Sterretjes
  • dienst economie
  • dienst Europa
  • dienst land- en tuinbouw
   • Proefcentrum Pamel
 • Directie ruimte
  • tekenkamer
  • dienst waterlopen
  • dienst leefmilieu
  • dienst ruimtelijke planning
  • dienst mobiliteit
  • dienst gebouwen
  • dienst vergunningen
 • Directie mens
  • dienst wonen
  • dienst PIVO
   • PIVO algemeen
   • bestuursschool
   • opleidingscentrum dringende geneeskundige hulpverlening
   • opleidingscentrum brandweer
   • opleidingscentrum politie
 • Directie vrije tijd
  • dienst recreatie
   • provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw
   • provinciedomein Huizingen
   • provinciedomein Kessel-Lo
   • provinciedomein Halve Maan Diest
  • dienst toerisme
  • dienst erfgoed
  • uitleendienst
Organogram Provincie Vlaams-Brabant

Meer weten over het organogram?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

info [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.