Eerste resultaten studie waterrecreatie

De eerste fase van de studie waterrecreatie in onze provinciedomeinen werd afgerond. Het studiebureau stelde per domein twee scenario's voorop. De deputatie bevestigt deze selectie. Op 12 maart werden de voorstellen besproken in de raadscommissie. Deze bespreking nam meer tijd dan aanvankelijk werd gepland. Daarom zal er een extra raadscommissie plaatsvinden en verschuift de finale beslissing naar de provincieraad van 30 april 2024.

Voorstellen samengevat

Voorstellen per provinciedomein

Verder verloop

Waarom deze studie?

Nog vragen?

waterrecreatie [at] vlaamsbrabant.be

Gepubliceerd op

6 maart 2024