Brabantse Wouden erkend als nationaal park

Het is zover: de Brabantse Wouden zijn officieel erkend als nationaal park! En dat drie maanden nadat we het masterplan voor de oprichting indienden bij de Vlaamse minister voor Omgeving.

Snel naar

Het was een intensief traject. In meer dan 380 vergaderingen, workshops en overlegmomenten schreven we met alle partners aan een masterplan en een operationeel plan. Eind juni dienden we ze in bij de Vlaamse minister voor Omgeving. Ondertussen werd ook ‘Het verhaal van een landschap’ uitgegeven, een boek dat je meevoert doorheen de rijke geschiedenis van deze uitzonderlijke streek en zijn hoogwaardige natuur.

13 oktober 2023 is een dag om nooit meer te vergeten: de Brabantse Wouden zijn een nationaal park.

Achter de schermen

Met de erkenning op zak, begint het echte werk pas. De volgende maanden wachten ons enkele belangrijke taken.

  • De bestuurlijke kant vorm geven en een rechtspersoon oprichten zoals werd vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Dat wordt een vlot werkend, samenhangend geheel dat respect toont voor de wensen van alle partners.
  • Personeel aanwerven voor de uitbouw van een parkteam.
  • Nauwe contacten onderhouden met het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ook parkenambities koesteren en de grensoverschrijdende Brabantse Wouden mee uitbouwen.
  • Zoeken naar extra financiering en sponsors. Er lopen al gesprekken, en het Fonds Forest Connection van de Koning Boudewijnstichting heeft alvast een werkplan klaar. 

Op het terrein

Naast de bestuurlijke organisatie sleutelen we ook aan het operationele luik. Op het terrein staan de volgende weken en maanden al flink wat concrete projecten op touw. 

  • VLAIO zet een project rond duurzaam houtgebruik op
  • Regionale Landschappen Dijleland en Pajottenland & Zennevallei koesteren het vliegend hert door broedhopen aan te leggen, vaak in de tuin van welwillende particulieren.
  • De Departementen Omgeving, Wegen en Verkeer én Natuur en Bos bouwen op dit moment een groot ecoduct tussen de twee helften van het Hallerbos, over de Brusselse Ring heen.
  • Toerisme Vlaams-Brabant breidt het recreatieve wandelaanbod in de Brabantse Wouden uit.
  • En intussen versterken we de natuur op allerlei manieren: door de opmaak van beheerplannen, de aankoop van terreinen, beheermaatregelen, land- en natuurinrichting en zo meer.

Meer weten?

Brabantse Wouden
info [at] brabantsewouden.be (info[at]brabantsewouden[dot]be)
016 26 72 84 

Lees meer over de Brabantse Wouden

Gepubliceerd op

13 oktober 2023