Interreg Noordwest-Europa

Werk je samen met partners uit Ierland, Luxemburg, Zwitserland, Nederland, of delen van Duitsland en Frankrijk of wil je dit in de toekomst doen? Vraag onze hulp en wij onderzoeken of je in aanmerking komt voor een subsidie.

Snel naar

Wat is een Interreg Noordwest-Europasubsidie?

Wat bieden wij?

 • Ondersteuning bij het opstellen van het projectvoorstel.
 • Ondersteuning bij het zoeken van (internationale) partners.
 • Ondersteuning bij het indienen van jouw subsidieaanvraag.

Wie kan een Interreg Noordwest-Europasubsidie aanvragen?

 • Overheden
 • Universiteiten
 • Kennis- en onderzoekinstellingen
 • Middenveldorganisaties
 • Bedrijven
 • Samenwerkingsverbanden

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Jouw project past binnen één van de volgende thema’s: klimaat en milieu, energie-efficiëntie en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, circulaire economie, innovatie en veerkracht, inclusieve samenleving.
 • Jouw project zet in op transnationale samenwerking waarin de quadruple helix betrokken is en resulteert in een combinatie van strategieën/actieplannen, pilootacties, oplossingen en/of opleidingen.

Wanneer kan je een Interreg Noordwest-Europasubsidie aanvragen?

 • Je kan enkel een subsidie aanvragen als er projectoproepen lopen.
 • Raadpleeg regelmatig onze website voor de laatste stand van zaken.
 • Geef ons alvast je projectidee door, dan contacteren wij je als er een oproep aankomt.

Hoe kan je een Interreg Noordwest-Europasubsidie aanvragen?

 • Contacteer ons en wij:
  • Onderzoeken of jouw project past binnen het programma.
  • Helpen je met de voorbereiding van jouw subsidieaanvraag.
 • Dien jouw aanvraag nadien in via het e-loket.

Nog een vraag over Interreg Noordwest-Europa subsidies?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

europa [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen

Welke zijn de andere Europese subsidieprogramma’s?