Doortrekkersterrein voor woonwagens

De provincie Vlaams-Brabant beheert een doortrekkersterrein voor woonwagens in Asse.

Snel naar

Tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners

Een doortrekkersterrein is bestemd en ingericht voor het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners in verkeerswaardige woonwagens.

Woonwagenbewoners zijn personen met een nomadische cultuur, die zich legaal in België bevinden en die traditioneel in een woonwagen wonen of gewoond hebben.

In Asse beheert de provincie 10 standplaatsen

  • 10 standplaatsen die in aanmerking komen voor verkeerswaardige woonwagens.
  • Het terrein ligt op de PIVO-site.
  • Woonwagenbewoners kunnen er maximaal drie opeenvolgende weken verblijven en dit maximaal 5 maal per jaar.
  • Tegen een vergoeding kun je er gebruik maken van het sanitair, elektriciteit en water.
  • Toezichthouder terrein: Wim Du Bois, tel. 02 454 82 52, wim.dubois [at] vlaamsbrabant.be (wim[dot]dubois[at]vlaamsbrabant[dot]be)