Adjunct van de gouverneur

De adjunct van de gouverneur is belast met de toepassing van de wetten en verordeningen op het gebruik van de talen in bestuurszaken en onderwijs in de randgemeenten van Vlaams-Brabant (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem).

Snel naar

Splitsing Brabant in Vlaams-Brabant en Waals-Brabant

Bij de splitsing van de unitaire provincie Brabant in 1995 in de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant, werd er voor de provincie Vlaams-Brabant een adjunct van de gouverneur aangesteld. Net zoals de gouverneur is de adjunct van de gouverneur de vertegenwoordiger of commissaris van de Vlaamse en de federale regering.

Hij is belast met de toepassing van de wetten en verordeningen op het gebruik van de talen in bestuurszaken (wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18/07/1966) en onderwijs (wet van 30 juli 1963 houdende de taalregeling in het onderwijs) in de randgemeenten van Vlaams-Brabant (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem).

Schorsing van beslissingen en verstrekking van advies

Het voorgaande houdt in dat de adjunct van de gouverneur kan overgaan tot de schorsing van beslissingen afkomstig van de gemeenteoverheden of het O.C.M.W. van een randgemeente waarin de bestuurstaalwet wordt geschonden. Hij kan aan deze organen eveneens advies verstrekken in verband met het taalgebruik in bestuurszaken.

Onderzoek van klachten tegen de niet-naleving van de bestuurstaalwet

Verder onderzoekt hij alle klachten tegen de niet-naleving van de bestuurstaalwet.
Voorwaarde is dat de klachten ingediend worden door een natuurlijk of rechtspersoon en dat het zaken betreft die gelokaliseerd of lokaliseerbaar zijn in een randgemeente. De adjunct deelt dan de klachten mee aan de betrokken overheden. Belangrijk hier is ook dat de adjunct de standpunten van de klager en de betrokken overheden met elkaar tracht te verzoenen. Lukt dit niet, dan kan hij de klacht overzenden naar de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Contact

De functie van adjunct van de gouverneur wordt uitgeoefend door Fabienne Walravens.

Fabienne Walravens
Provincieplein 1, 3010 Leuven
Tel. 016 26 70 94
adjunct-gouverneur [at] vlaamsbrabant.be (adjunct-gouverneur[at]vlaamsbrabant[dot]be)