Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Vlaams karakter  > Subsidies Vlaams karakter  > Subsidies projecten taalstimulering Nederlands

Subsidies voor projecten taalstimulering Nederlands

Wat

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan een subsidie toekennen voor projecten met als doel Nederlandse taalstimulering in de provincie Vlaams-Brabant die voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Het leren en gebruiken van het Nederlands door anderstalige inwoners van de provincie Vlaams-Brabant stimuleren.
  • De integratie van anderstalige inwoners van de provincie Vlaams-Brabant bevorderen.

Bijkomend gelden ook volgende voorwaarden:

  • Maximaal 80% van de uitgaven kan gesubsidieerd worden.
  • Maximaal 15.000 euro kan toegekend worden als subsidie.
  • Werkings- en personeelskosten komen in aanmerking voor subsidiëring.
  • Kosten die door een andere overheid gesubsidieerd worden in het kader van andere reglementen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Wie

Voor lokale besturen, feitelijke verenigingen, vzw's en/of scholen.

Procedure

Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen, dient een digitale aanvraag in bij de provincie Vlaams-Brabant.
De aanvraag moet uiterlijk drie maanden voor de start van het project ingediend zijn.

Naar boven