Investeringssubsidies Zorg via Vlabinvest

Vlabinvest subsidieert investeringen in gronden, gebouwen en renovaties van zorgvoorzieningen in Vlaams-Brabant die zo een bijkomend of verbeterd zorgaanbod creëren.

Bijkomend investeren in zorgvoorzieningen

  • Vlaams-Brabant werkt de historische achterstand in zorgvoorzieningen weg in Vlaams-Brabant, met bijzondere aandacht voor  de Vlaamse Rand.
  • In opdracht van Vlaanderen keert Vlabinvest apb - Agentschap voor woon- en zorginfrastructuur - jaarlijks € 2.350.000 subsidies uit voor investeringen in gronden, gebouwen en renovaties van zorgvoorzieningen in Vlaams-Brabant die een bijkomend of verbeterd zorgaanbod creëren.
  • De investeringen kaderen binnen het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid.
  • Kleinschalige initiatieven en grondaankopen in de Vlaamse rand kunnen op extra steun rekenen.
  • Je dossier wordt voorgelegd voor toekenning in juni (deadline aanvraag eind april) of december (deadline aanvraag eind oktober)’

Video's van projecten die we steunen

Nog een vraag voor Vlabinvest Zorg?

zorg [at] vlabinvest.be