Investeringssubsidies zorg via Vlabinvest

Subsidies aan zorgactoren die investeren in zorginfrastructuur. Via Vlabinvest - Agentschap voor woon- en zorginfrastructuur.

Snel naar

Wat?

Subsidie voor zorginfrastructuur:

 • Aankopen (grond en gebouw)
 • Renovaties
 • Uitbreidingen
 • Nieuwbouw
 • Algemene kosten: registratierechten, meerkosten, ... (hiervoor wordt 10% voorzien van het aanvaard investeringsbedrag)

Subsidie van:

 • 5% op het aanvaard investeringsbedrag, verhoogd met:
  • 3% als de investering niet VIPA-subsidieerbaar is
  • 2% voor investeringen die een bijkomend zorgaanbod creëren

Voor grondaankopen in de Vlaamse Rand kennen we een bijkomende subsidie van 15% toe op het grondaandeel.

Voor wie?

Initiatiefnemer

 • Gemeenten;
 • Openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 • Verenigingen van gemeenten of openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 • Publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen die voor investeringen in zorginfrastructuur samenwerken met een welzijns- of gezondheidsvoorziening.

Ondersteunbare zorgsectoren of subsectoren

 • Personen met een handicap;
 • Opgroeien: subsectoren kinderopvang voor baby’s en peuters, buitenschoolse inkomensgerelateerde opvang en jongerenwelzijn;
 • Algemeen welzijnswerk;
 • Ouderenzorg: subsectoren dagopvang, kortverblijf, lokale dienstencentra en thuiszorg;
 • Gezondheidszorg: subsectoren centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen en wijkgezondheidscentra.

Ondersteunbare regio - Provincie Vlaams-Brabant:

 • Vlaamse Rand: alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde + de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren;
 • Arrondissement Leuven: alle gemeenten uit het arrondissement Leuven (zoals hierboven vermeld behoren de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren tot het werkgebied van de Vlaamse Rand).

Procedure

 1. Doorloop de basiswerkingsregels die je onderaan bij de documenten kan terugvinden.
 2. Vul het aanvraagformulier in: ‘Investeringssubsidies Zorg - Aanvraag’.
 3. Vul de verklaringen op eer en uitvoerbaarheid in.
 4. Dien je aanvraag online in en laad de gevraagde documenten, zie basiswerkingsregels, op in je online dossier.

Dossier indienen?

 • Je kan je dossier het hele jaar door indienen met je eID of token.
 • Je online aanvraag is enkel geldig ingediend als je een bevestiging via e-mail ontvangt.
 • Je dossier wordt voorgelegd voor toekenning in juni (deadline aanvraag eind april) of december (deadline aanvraag eind oktober).

Nog een vraag over deze subsidie?

zorg [at] vlabinvest.be

Bezoekers ontvangen we enkel op afspraak.