Vlabinvest: wonen en zorg in Vlaams-Brabant

Vlabinvest biedt betaalbare kavels, huur- en koopwoningen aan in de Vlaamse rand rond Brussel zodat mensen met een klein tot middelgroot inkomen in hun buurt kunnen blijven wonen.

Daarnaast werkt Vlabinvest aan het wegwerken van de zorgachterstand in de hele provincie door het uitkeren van subsidies aan zorgactoren die investeren in infrastructuur.

Wonen

Wil je een appartement of woning huren of kopen? Overzicht van onze huur- en koopprojecten.

Zorg

Subsidies aan zorgactoren die investeren in zorginfrastructuur.

Wonen in eigen streek

Ondersteuning voor lokale besturen in de Vlaamse rand voor de uitvoering van het decreet Wonen in Eigen Streek.

Over Vlabinvest

Vlabinvest is het Agentschap voor woon- en zorginfrastructuur-beleid in Vlaams-Brabant.

Contact

Contacteer Vlabinvest of één van de 5 woonmaatschappijen.

Logo Vlaanderen - Vlaamse overheid