Toegankelijkheid vlaamsbrabant.be

De provincie Vlaams-Brabant streeft ernaar dat deze website voor alle bezoekers bruikbaar en begrijpelijk is, dus ook voor ouderen, slechtzienden, blinden, kleurenblinden of personen met een auditieve of motorische handicap.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 30 juni 2020. Laatste aanpassing: 28 juni 2024.

Snel naar

Europese verplichting

Om bruikbare en begrijpelijke websites te stimuleren legt Europa alle websites van de overheid regels over toegankelijkheid op. Die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn NL 301 549 (wetgevingsnummer 2016/2102, 22 december 2016).
De richtlijn werd omgezet in het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Deze website werd in 2020 getest door een IAAP gecertificeerde web accessibility specialist bij AnySurfer. Alle aanbevelingen werden doorgevoerd.

Nalevingsstatus Vlaamsbrabant.be

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Europese standaard NL 301 549:          
Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA

Als je problemen ondervindt, kan je contact opnemen voor een toegankelijk alternatief.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende reden:

Niet-naleving van het bestuursdecreet

  • Vlaamsbrabant.be publiceert documenten. Sommige bestanden voldoen niet aan alle vereisten voor toegankelijke documenten. Als je problemen ondervindt, kan je contact opnemen voor een toegankelijk alternatief.
  • Sommige complexe afbeeldingen (bv. infographics) hebben geen correcte alternatieve omschrijving of tekstalternatief, of ze scoren onvoldoende op contrast.
  • Sommige tabellen zijn niet correct opgemaakt.
  • Formuliervelden zijn niet altijd voorzien van autocomplete-attributen die het mogelijk maken om het formulier automatisch in te vullen via de browser.
  • Sommige feedbackteksten in webformulieren hebben onvoldoende contrast.

We streven ernaar om deze resterende niet-toegankelijke inhoud aan te passen tegen 31 december 2024.

Nog een vraag over toegankelijkheid?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

web [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Een klacht over toegankelijkheid?

Nam je contact op, maar ben je niet tevreden met het antwoord? Stuur dan je klacht naar onze klachtenambtenaar.