Vlabinvest wonen: kom ik in aanmerking

Snel naar

Basisvoorwaarden

 • Meerderjarig zijn
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • Aan de inkomensvoorwaarden voldoen
 • Aan de eigendomsvoorwaarden voldoen

Inkomensvoorwaarden

Het inkomen waarop we ons baseren is de som van de volgende inkomsten van alle gezinsleden, van het laatst beschikbare aanslagbiljet:

 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen én de afzonderlijke belastbare inkomsten
 • Het leefloon
 • De inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • De van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Dat inkomen wordt vervolgens geïndexeerd. In 2024 kijken we naar je inkomen van 2022, aanslagjaar 2023, en indexeren dit volgens de gezondheidsindex van de maand juni van 2023.

Huren

 • Alleenstaande zonder persoon ten laste: € 48.199
 • Alleenstaande met ernstige handicap: € 53.273
 • Anderen: € 69.762
 • Per persoon ten laste wordt de inkomensgrens verhoogd met € 5.074

Kopen

 • Alleenstaande zonder persoon ten laste: € 55.810
 • Alleenstaande met ernstige handicap: € 60.884
 • Anderen: € 81.178
 • Per persoon ten laste wordt de inkomensgrens verhoogd met € 5.074
 • Kandidaten moeten een minimuminkomen hebben van € 12.684

Deze bedragen werden reeds geïndexeerd en zijn van toepassing vanaf 1 januari 2024.

Eigendomsvoorwaarden

 • Je hebt geen bouwgrond of woning 100% in volle eigendom.
 • Je hebt geen woning of bouwgrond 100% in vruchtgebruik.
 • Je bent geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin een woning of bouwgrond is ingebracht.

Voorrangsregeling

Vlabinvest zet zich in voor het behoud van het Vlaamse karakter in de rand rond Brussel.
Als je een sterke maatschappelijke, socioculturele en/of economische band hebt met het Vlabinvestgebied, kan je voorrang krijgen.

 • Maatschappelijke binding
  • Je woont sinds je geboorte in het Vlabinvest-werkgebied.
  • Je woonde tot voor de leeftijd van 18 jaar minimaal 10 jaar in het Vlabinvest-werkgebied.
  • Je kan aantonen tien jaar in het Vlabinvest-werkgebied te hebben gewoond.
 • Socioculturele binding
  • Jij of je kinderen volgen onderwijs in een school erkend door de Vlaamse overheid.
  • Je bent lid van een socioculturele instelling of vereniging die erkend is door de Vlaamse overheid in het Vlabinvest-werkgebied.
 • Economische binding
  • Je oefent ter plaatse hoofdzakelijk en langdurig je job uit.

Nog een vraag over de voorwaarden?

info [at] vlabinvest.be