Vlabinvest wonen: kom ik in aanmerking

Snel naar

Basisvoorwaarden

 • Meerderjarig zijn.
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • Aan de inkomensvoorwaarden voldoen.
 • Aan de eigendomsvoorwaarden voldoen.

Inkomensvoorwaarden

Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen is de som van de volgende inkomsten van alle gezinsleden, van het laatst beschikbare aanslagbiljet:

 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen én de afzonderlijke belastbare inkomsten
 • Het leefloon
 • De inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • De van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling

Dat inkomen wordt vervolgens geïndexeerd. In 2021 kijken we naar je inkomen van 2019, aanslagjaar 2020, en indexeren dit volgens de gezondheidsindex van de maand juni van 2020.

Huren

 • Alleenstaande zonder persoon ten laste: € 41.737
 • Alleenstaande met ernstige handicap: € 46.130
 • Anderen: € 60.409
 • Per persoon ten laste wordt de inkomensgrens verhoogd met € 4.393

Kopen

 • Alleenstaande zonder persoon ten laste: € 48.327
 • Alleenstaande met ernstige handicap: € 52.720
 • Anderen: € 70.294
 • Per persoon ten laste wordt de inkomensgrens verhoogd met € 4.393
 • Kandidaten moeten een minimuminkomen hebben van € 10.983

De hierboven vermelde bedragen zijn reeds geïndexeerd en zijn van toepassing vanaf 1 januari 2021.

Eigendomsvoorwaarden

 • Geen bouwgrond of woning 100% in volle eigendom hebben.
 • Geen woning of bouwgrond 100% in vruchtgebruik hebben.
 • Geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin een woning of bouwgrond is ingebracht.

Voorrangsregeling

Vlabinvest zet zich in voor het behoud van het Vlaamse karakter in de rand rond Brussel.
Als je een sterke maatschappelijke, socioculturele en/of economische band hebt met het Vlabinvestgebied, kan je voorrang krijgen.

 • Maatschappelijke binding
  • de kandidaat woont sinds zijn geboorte in het Vlabinvest-werkgebied
  • de kandidaat woonde tot voor de leeftijd van 18 jaar minimaal 10 jaar in het Vlabinvest-werkgebied
  • de kandidaat kan aantonen tien jaar in het Vlabinvest-werkgebied te hebben gewoond
 • Socioculturele binding
  • de kandidaat of zijn kinderen volgen onderwijs in een school erkend door de Vlaamse overheid
  • de kandidaat is in het Vlabinvest-werkgebied lid van een socioculturele instelling of vereniging die erkend is door de Vlaamse overheid
 • Economische binding
  • de kandidaat oefent ter plaatse hoofdzakelijk en langdurig zijn job uit

Nog een vraag over de voorwaarden?

info [at] vlabinvest.be