Over Vlabinvest

Agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant: betaalbare woningen en kavels in de Vlaamse rand en investeringen in zorginfrastructuur.

Snel naar

Vlabinvest apb

Vlabinvest apb (Autonoom ProvincieBedrijf) heet voluit het Agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant. Zij voorziet een aanbod aan betaalbare woningen en kavels in de Vlaamse rand rond Brussel. Daarnaast keert ze subsidies uit aan zorgvoorzieningen die investeren in infrastructuur.

Woonopdracht - betaalbaar wonen in de Vlaamse rand rond Brussel

 • Onder provinciale sturing en met steun van de Vlaamse overheid voert Vlabinvest een actief grond- en woonbeleid, in partnerschap met lokale besturen en initiatiefnemers.
 • De focus ligt op betaalbaar wonen voor modale inkomenstrekkers, waarbij een voorrang geldt voor personen die een band kunnen aantonen met het werkgebied.

Beoordelingscomité

 • Het beoordelingscomité controleert of de kandidaat voor een Vlabinvest-woning of -kavel voldoet aan de voorwaarden (inkomen, eigendom,...)
 • Daarnaast onderzoekt het beoordelingscomité bij elke kandidaat voor een woning of kavel die deel uitmaakt van een Vlabinvest-project of hij voorrang krijgt op basis van een voldoende band (maatschappelijk, economisch, sociocultureel) met de regio.
 • Het beoordelingscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemers ( Vlabinvest apb, provincie Vlaams-Brabant, SHM, gemeente of IGS, OCMW en/of VWF).
 • Het comité vergadert in de praktijk maandelijks.

Partners en samenwerking

Vlabinvest kan zelf de woningen realiseren, of kan dat samen met één van haar partners doen:

 • Woonmaatschappijen
 • Gemeenten
 • Intercommunales Haviland (Halle-Vilvoorde) en Interleuven (Leuven)
 • OCMW's
 • Vlaams Woningfonds

Vlabinvest apb werkt ook samen met:

 • Wonen in Vlaanderen
 • Vzw de Rand
 • Provincie Vlaams-Brabant
  Per 1 januari 2015 is de opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de provincie Vlaams-Brabant toegekend. In uitvoering van deze opdracht richtte de provincie het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest apb op. De provincieraad is vertegenwoordigd in de raad van bestuur van Vlabinvest.

Zorgopdracht - bijkomend investeren in zorgvoorzieningen

Vlaams-Brabant wordt gekenmerkt door een historische achterstand van het aanbod in de welzijns- en gezondheidssectoren. In opdracht van Vlaanderen keert Vlabinvest apb jaarlijks € 2.350.000 subsidies uit voor investeringen in gronden, gebouwen en renovaties van zorgvoorzieningen in Vlaams-Brabant die een bijkomend of verbeterd zorgaanbod creëren. De investeringen kaderen binnen en aanvullend op het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid.

Documenten

Meerjarenplan, Beleidsrapporten, jaarverslagen, jaarrekeningen, reglementen, wettelijk kader (statuten, beheersovereenkomst, besluitenlijsten).

Onze contactgegevens

Voor meer informatie over de werking of samenwerking met Vlabinvest apb kan je ons bereiken op volgende coördinaten:

 • Wonen:
  • Adres: Provincieplein 1 - 3010 Leuven
  • Tel: 016 26 79 89
  • E-mail: info [at] vlabinvest.be (info[at]vlabinvest[dot]be)
 • Zorg:
  • Adres: Provincieplein 1 - 3010 Leuven
  • Tel: 016 26 79 84
  • E-mail: zorg [at] vlabinvest.be (zorg[at]vlabinvest[dot]be)