Vlabinvest privacybeleid

Snel naar

Bescherming van persoonsgegevens

Vlabinvest apb hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.
De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe Vlabinvest apb omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door Vlabinvest apb, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Vlabinvest apb verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Indien je je inschrijft als kandidaat-huurder of koper mag Vlabinvest apb informatie opvragen en doorgeven aan welbepaalde woonorganisaties. Deze informatie wordt gebruikt om na te gaan of je ergens recht op hebt of om je beter te kunnen helpen.

Vlabinvest apb vraagt informatie op bij:

 • Rijksregister: naam, voornaam, geboortedatum, burgerlijke stand, register inschrijving, hoofdverblijfplaats (Ber. RR nr. 48/2013 19 juni 2013)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Ber. nr. 15/035 1 september 2015)
 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens over eigendom (Ber. nr. FO nr 22/2015 9 juli 2015) en over eigendom in vennootschappen (Ber. nr. FO 41/2017 14 december 2017)

Vlabinvest geeft je gegevens aan

 • sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlabinvestgebied (gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren van het arrondissement Leuven):
  • Elk zijn huis
  • Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting
  • Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting
  • Providentia
  • Sociaal Wonen Leuven
  • Woonpunt Zennevallei
 • Gemeentebestuur Zemst Voor meer informatie over de machtigingen van de sociale huisvestingsmaatschappijen kan je https://www.vmsw.be/privacy consulteren.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht van inzage, verbetering of wissing van de door jou verstrekte persoonsgegevens of beperking ervan tot de door jou bedoelde verwerking. Alsmede heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om deze rechten uit te oefenen stuur je een e-mail naar privacy.vlabinvest [at] vlabinvest.be (privacy[dot]vlabinvest[at]vlabinvest[dot]be).

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

De provincie Vlaams-Brabant gebruikt cookies om deze website te analyseren en verbeteren.

Lees meer over cookies

Webfont tracking

Wij gebruiken een betaalde webfont op deze website. Voor het gebruik van deze dienst wordt het IP-adres van elke bezoeker van deze website aan een externe serviceprovider doorgegeven. De overdracht van een dergelijk IP-adres vindt plaats om de pageviews te tellen en de kostprijs voor het gebruik van deze webfont te berekenen.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Meer informatie over privacy?